+

Ненад Ћупрић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 830
Е-маил: nenad.cupric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 58
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Ненад Ћупрић је рођен 12. новембра 1959. године у Београду, где је завршио основну школу, гимназију и Машински факултет Универзитета у Београду. На Машинском факултету Универзитета у Београду је одбранио магистарски рад у децембру 1994. године, а докторску дисертацију у мају 2003. године. На Универзитету у Београду ‒ Машинском факултету, у звање доцента изабран је 2004. године. Почев од априла 2004. године је преузет од Шумарског факултета Универзитета у Београду у звању доцента за ужу научну област »Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне« за наставни предмет »Механизација у шумарству«. У звање ванредног професора на истом факултету и за исту научну област је изабран 2014. године, а за редовног професора у јануару 2020. године. Изводи наставу на предметима: »Механизација у шумарству«, обавезни предмет на основним студијама и »Механизација у коришћењу шума«, изборни предмет на докторским студијама.
У звању доцента и ванредног професора је у периоду 2013. – 2015. година изводио наставу на основним студијама из предмета „Механизација у шумарству“ на Шумарском факултету Универзита у Источном Сарајеву у Републици Српској.
Као аутор и коаутор објавио је више од 80 стручних и научних радова у домаћим и иностраним часописима, као и на научним и стручним конгресима у земљи и иностранству. Као коаутор је учествовао у изради три техничка решења. Као члан тима, учествовао је у изради 10 научниx и истраживачкиx пројеката. Стручни испит за машинску струку је положио 2004. године.
У току 2001. године три месеца је био гост сарадник професора Барта Макартија и факултета 4М – Машинство, Материјали, Производња и Менаџмент у Нотингему, Енглеска. Током новембра 2007. године је био у седмодневној студијској посети производним погонима реномираних италијанских произвођача пољопривредних и шумских машина: „SAME”, „SEPPI M“ и „Eredi Ferri Romolo“. У оквиру пројекта ERASMUS+ 2018. године је био на једнонедељном студијском боравку на Шумарском факултету, Универзитета природних наука „PULS“ у Познану, Пољска.
Члан је „Друштва за процесну технику“, које ради у оквиру „Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије – СМЕИТС“. У једном мандату је био и члан Управног одбора наведеног друштва. Такође је члан „Друштва форензичара и судских вештака машинске и електротехничке струке“, у оквиру СМЕИТС-а. Као наставник Шумарског факултета, члан је и међународне организације IUFRO.
Члан је Научног одбора међународне конференције “Material handling, constructions and logistic” Машинског факултета Универзитета у Београду и Техничког факултета Технолошког Универзитета у Бечу („Technische Universitat“ Wien), као и Научног одбора међународне конференције „Procesing“ у организацији „Друштва за процесну технику“, СМЕИТС-а и Машинског факултета Универзитета у Београду.
Аутор је уџбеника „Механизација у шумарству“ и помоћног уџбеника ‒ практикума, под истим насловом. Уџбеник је првенствено намењен студентима основних академских студија студијског програма „Шумарство“. Садржи теоријске основе машинске технике и приказ конкретних констукција и принципа рада машина које се користе у шумарству. Практикум је саставни део уџбеника и садржи кратке изводе из теорије, са прилозима, решеним задацима и тестовима. Друго измењено и допуњено издање практикума „Механизација у шумарству“ је објављено 2019. године.
Био је члан комисије за преглед и одбрану више доктората, магистарских радова и мастер радова на Машинском факултету Универзитета у Београду, и више од четрдесет мастер и завршних радова на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Био је ментор једног завршног рада на основним студијама Шумарског факултета. Учествовао је у више комисија за избор у наставна и научна звања и на Шумарском и на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Област истраживања

Механизација у шумарству

Одабрани научни радови

  1. Jelena Tasić, Milan Gojak, Nenad Ćuprić, Milan Božović (2018): Active solar dryer for biological materials, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engeneering, Belgarade, Vol. 46 No 4, 2018. 537-543. ISSN: 1451-2092 (print), ISSN: 2406-128X (online), UDC: 621,. https://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol46/4/14_j_tasic_et_al_slozen.pdf
  2. Salemović, D., Dedić, A., Ćuprić, N.: 2-D mathematical model for simulation of the drying process of thick layers of natural materials in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, DOI: 10.2298/TSCI160308259S, 2017, vol. 21, No. 3, pp. 1161-1561. ISSN: 0354-9836 (printed edition); 2334-7163 (Online edition); UDC621. http://thermalscience.vinca.rs/online-first/2211.
  3. KOLENDIĆ, Petar I., GENIĆ, Srbislav B., JAĆIMOVIĆ, Branislav M., ĆUPRIĆ, Nenad Lj., JAKIMOV, Saša M., RADANOV, Branka B., Modeling of the working cycle of the pressure-powered pump. Thermal Science, ISSN 0354-9836, 2015, vol. 19, br. 3, str. 1051-1058, graf. prikazi. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015/0354-98361500021G.pdf, doi: 10.2298/TSCI131223021G. [COBISS.SR-ID 513462940]
  4. Mitrović, B., Ćuprić, N., Danilović, M.: Skyline systems for wood extraction and possibility of application in forest utilization in Serbia, XX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2012, pp. 185-190. ISBN 978-86-7083-763-8, http://www.mhcl.info/download/proceedings_2012
  5. Dedić, A., Stanojević, M., Ćuprić, N.: Selection of wood-chipper for logging residue woodchip production from wood waste after timber harvest, XX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2012, pp. 191-194. ISBN 978-86-7083-763-8, http://www.mhcl.info/download/proceedings_2012
  6. LUČANIN, Vojkan J., SIMIĆ, Goran Ž., MILKOVIĆ, Dragan D., ĆUPRIĆ, Nenad Lj., GOLUBOVIĆ, Snežana D., Calculated and experimental analysis of cause of the appearance of cracks in the running bogie frame of diesel multiple units of Serbian railways. Engineering failure analysis, ISSN 1350-6307, 2010, vol. 17, br. 1, str. 236-248. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630709001538, doi: 10.1016/j.engfailanal.2009.06.011. [COBISS.SR-ID 513463196]
  7. Stefanović B., Čorbić V., Stoiljković D., Ćuprić, N., Vasiljević P.: Estimated emissions of greenhouse gasses during forest road construction, Proceedings of International Scientific Conference Forest Ecosystems and climate changes, Institute of forestry, Belgrade, March, 9-10 Belgrade, 2010, Volume 1, pp. 147-153. ISBN 978-86-80439-22-8
  8. Ćuprić, N., Bajić, V.: Cut-to-Length machines, (key note paper) XIX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2009, pp. 109-118. ISBN 978-86-7083-672-3
  9. Ćuprić, N.: An alternative for upgrading mechanical wood harvesting in Serbian forests using excavator based harvesters, XIX International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2009, pp. 119-122. ISBN 978-86-7083-672-3
  10. Ćuprić, N., Bajić, V., Danilović, M.: Mechanization in the utilization of Serbian forests: conditions for application of modern forestry mechanization, XVIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2006, pp. 149-154.