+

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

01/03/21

Studenti master studija upisne generacije 2020/21. treba u toku prolećnog semestra da pokrenu proceduru prijave teme, određivanja mentora i Komisije za ocenu i odbranu master rada.

Postupak je sledeći:

U Skriptarnici uzeti obrazac 1. za prijavu teme master rada (2 primerka), popuniti  i predati Pisarnici fakulteta.

Veće Odseka će na predlog  odgovarajuće katedre na prvoj sednici usvojiti temu, odrediti mentora i članove komisije za svakog studenta.

Student  koji ne prijavi temu na vreme NE ISPUNJAVA USLOV za prijavu ispita: Stručna praksa i Studijski istraživački rad

Studenti treba da pokrenu proceduru  NAJKASNIJE DO KRAJA  MARTA 2021.g.

Studentska služba