+

Специјалистичке студије

Студенти који имају афинитет и жељу да се професионално баве пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета намештаја и производа од дрвета имају могућност уписа и похађања специјалистичких академских студија из области Трговине дрветом и производима од дрвета. Студије се могу уписати након завршетка мастер студија.
Студије су засноване на принципу мултидисциплинарности, као једном од основних захтева савремених компанија у области производње намештаја и производа од дрвета.
У току трајања студија (1 година) студенти полажу 6 испита, обављају стручну праксу у Италији, а потом раде и бране специјалистички рад.Стручна пракса подразумева студијска путовања и посете компанијама за производњу и трговину намештајем и производима од дрвета у Италији.
Одбраном специјалистичког рада кандидати стичу академски назив: Специјалиста инжењер шумарства за област трговина дрветом и производима

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Назив предмета Часови активне наставе    ЕСПБ
I година  Предавања Вежбе Студијски истраживачки рад
I семестар   
Међународно тржиште производа од дрвета 4 4 2 8
Међународно пословно право 3 4 2 8
Међународни маркетинг производа од дрвета 3 4 2 8
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру   10 12 6 24
II семестар
Изборни предмет 1 3 3 2 6
Изборни предмет 2 3 3 2 6
Изборни предмет 3 3 3 2 6
Студијска пракса 8
Завршни рад 10
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру  9 9 6 36
УКУПНО НА ГОДИНИ СТУДИЈА 19 21 21 60

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗ ТРГОВИНЕ ДРВЕТОМ
И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА (60 ЕСПБ) Студент бира три са листе од пет понуђених предмета.
Листа изборних предмета

Назив предмета:

  • Пословна етика
  • Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета
  • Међународне пословне финансије
  • Тржиште дрвне биомасе
  • Енглески језик у пословној комуникацији