+

Решења о условима уписа у школској 2022/23. години

30/08/22

Донета су решења о условима уписа у школској 2022/23. години:

Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске студије

Студентска служба