+

Spisak diplomiranih studenata osnovnih studija koji mogu preuzeti svoje diplome u službi za nastavna i studentska pitanja

20/04/21

S P I S A K

DIPLOMIRANIH STUDENATA OSNOVNIH STUDIJA KOJI MOGU PREUZETI SVOJE DIPLOME U SLUŽBI ZA NASTAVNA I STUDENTSKA PITANJA SVAKOG RADNOG DANA OD 10 I 30 DO 13 ČASOVA

1. BARBULOVIĆ P. NATAŠA
2. VOJINOVIĆ D. TAMARA
3. GRUBIĆ Z. ALEKSANDRA
4. ĐORĐIĆ M. BOJANA
5. ĐURĐEVIĆ M. JELENA
6. KLARIĆ D. DESANKA
7. LAUŠEVIĆ M. ANA
8. MILOVANOVIĆ M. FILIP
9. OCOKOLJIĆ M. GORAN
10. RAIČEVIĆ D. IRENA
11. VRAGOLIĆ A. ALEKSA
12. ILIĆ M. ALEKSANDAR
13. LUKOVIĆ D. NIKOLA
14. MARIČIĆ D. NENAD
15. MARKOVIĆ ŠAVRESKI S. JELENA
16. MIĆIĆ B. MILOŠ
17. PAVLOVIĆ M. SLAVKO
18. PANDUROV Ž. LUKA
19. PETAKOVIĆ V. ANĐELA
20. PETRIČIĆ Z IVA
21. POPOVIĆ N. MILOŠ
22. PUPOVAC D. ALEKSANDAR
23. RAJIĆ G. BORKA
24. RUSOVAC M. OGNJEN
25. SAVIĆ Ž. MILICA

U Beogradu, 20. 04. 2021. godine