+

Распоред одржавања испита за ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ у јунском испитном року

[Распоред одржавања испита – pdf]

Измена термина:

ШУМСКА ФИТОПАТОЛОГИЈА
БОЛЕСТИ УКРАСНИХ БИЉАКА
Измена другог термина за полагање испита и колоквијума у јунском испитном року
Испит уместо 18.06.2024. год. у 10:00, биће одржан 20.06.2024. год. у 10:00 (кабинет 97).
Колоквијум уместо 17.06.2024. год. у 11:00, биће одржан 19.06.2024. год. у 10:00 (кабинет 97).

ГАЈЕЊЕ ШУМА 2 и
ГАЈЕЊЕ ШУМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Испита уместо 18.06. одржаће се 19.06.2024. год. у 11 часова, у кабинету бр. 130

Обавештења:

ХИДРАУЛИКА У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА
Студенти који полажу колоквијум и испит да се јаве предметном наставнику на e-mail: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ У ШУМАРСТВУ
Студенти који полажу колоквијум и испит обавезно треба да изврше пријаву 5 дана пре термина на имејл-адресу: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs

ШУМСКЕ МЕЛИОРАЦИЈЕ
РЕКУЛТИВАЦИЈА ЈАЛОВИШТА
Студенти који планирају да полажу испит и колоквијум из предмета Шумских мелиорација и Рекултивација јаловишта да се јаве на e-mail: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ПРЕДЕЛА
Студенти који полажу испит обавезно је да изврше пријаву  3 дана пре термина на имејл-адресу nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs

ПЕДОЛОГИЈА (одсек ШУ и ЕИ)- КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ
ИСХРАНА БИЉА (одсек ШУ и ЕИ)- КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ
ШУМА И ЖИВОТНА СРЕДИНА- ИСПИТ
ЕКОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕГРАДИРАНИХ СТАНИШТА (одсек ЕИ)- ИСПИТ
Студенти који полажу колоквијум и испит обавезно је да изврше пријаву, истог, због прављења распореда полагања, на e-mail адресу janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs, најкасније дан пред полагање.

ПЕДОЛОГИЈА (одсек ПА)
Студенти који полажу испит обавезно је да изврше пријаву, истог, због формирања распореда полагања, на e-mail адресу mirjana.mesicek@sfb.bg.ac.rs, најкасније дан пред испит.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ОДСЕК ШУ)
Студенти који излазе на испит потребно је да изврше пријаву најкасније два дана пре испита на e-mail адресу aleksandar.markovic@fon.bg.ac.rs

ЦВЕЋАРСТВО (ПА)
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЦВЕЋА (ПА)
ЦВЕЋАРСТВО ЕНТЕРИЈЕРА (ПА)
Студенти који излазе на испит потребно је да закажу термин испита на e-mail адресу marija.markovic@sfb.bg.ac.rs

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОТИВЕРОЗИОНИХ РАДОВА(ЕИ)
МЕХАНИЗАЦИЈА У ПРОТИВЕРОЗИОНИМ РАДОВИМА (ЕИ)
Студенти који излазе на колоквијум потребно је да се пријаве на e-mail адресу tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs, а испит на nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs