+

Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora

Šifra predmeta: M41108 / M41114
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Cilj nastave i vežbi iz ovog predmeta je upoznavanje studenata sa  politikom održivog razvoja, upravljanja i zaštite prirodnih resursa  u skladu sa politikom korišćenja zemljišnog prostora na lokalnom i nacionalnom nivou kao i nivou Evropske zajednice. U pogledu održivog upravljanja cilj je da se studentima, na teorijski i praktičan način, ukaže na novi društveni odnos u upravljanju prirodnim resursima i  zemljišnim prostorom sa punom odgovornošću prema budućim generacijama

Stečena znanja iz oblasti  politike i  održivog upravljanja prirodnim resursima omogući će studentima donošenje pravilnih odluka vezanih ѕa lokalne životne sredine.

Teorijska nastava:
Ekonomsko-politički aspekti degradacije zemljišnog prostora u svetu i Evropi, Zaštita prirodnih resursa i makroekonomska politika, Ekonomsko-pravni aspekti zaštite zemljišnog prostora, Poltika zaštite zemljišnog prostora Evropske zajednice, Biodiplomatika; Neobavezujući i obavezujući međunarodni pravni instrumenti, Prava budućih generacija, Integracija politike životne sredine u sektoru politike, Učešće javnosti u donošenju političkih odluka; Nacionalni legalni i institucionalni aspekti politike zemljiš. prostora, Principi nacionalne zakonodavne regulative u oblasti zemljišnih resursa, Međunarodni legalni i institucionalni okviri zaštite zemljišnog prostora; Pojam upravljanja održivim razvojem; Kompleksnost, diverzitet i dinamizam u prirodnoj i društvenoj sredini; Globalni subjekti upravljanja prirodnin resursima; Upravljanje prirodnim resursima pojedinih zemalja; Model za donošenje odluka u zajednici; Učešće društvene zajednice u upravljanju prirodnim resursima (CBNRM); Kolaborativni menament prirodnim resursima (Co-management); Adaptivno upravljanje; WEHAB pristup; Ekosistemski pristup; DPSIR pristup; Upravljanje otpadom u svetu, Evropi i Srbiji; Lokalni ekološki akcioni program

Praktična nastava:
Praktična nastava obuhvata vežbe iz jedinica teorijske nastave, kao i izradu seminarskih radova iz određenih jedinica.