+

Savremeni drvni proizvodi u graditeljstvu

Šifra predmeta: TMPM10A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Tatjana Kočetov Mišulić/Boško Stevanović/dr Zdravko Popović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje sa savremenim proizvodima na bazi drveta i njihovom primenom u arhitektonsko-građevinskim konstrukcijama

Sticanje znanja o novim gotovim pločastim i linijskim proizvodima na bazi drveta za primenu u arhitektonsko-građevinskim objektima, kao i savremenim tehnologijama njihove proizvodnje.

Teorijska nastava: 

Klasifikacija i namena savremenih proizvoda na bazi drveta u graditeljstvu. Pločasti proizvodi: iverice, OSB, MDF, HDF, panel ploče, unakrsno lepljeno drvo CLT. Linijski proizvodi na bazi drveta: Lamelirano lepljeno drvo, lamelirani lepljeni furnir LVL, LSL. EN standardi za ispitivanje i dokazivanje tehničkih svojstava. Termički tretirano drvo. Primena u konstrukcijama, ilustracije. Baza gotovih proizvoda – prefabrikata.

Praktična nastava: 

Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava inženjerskih rpoizvoda na bazi drveta. Primena EN standarda u određivanju fizičkih i mehaničkih svojstava inženjerskih proizvoda na bazi drveta. Ispitivanje svojstava termički tretiranog drveta i njegova primena u građevinarstvu.