+

Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta

Šifra predmeta: TMPM1C2
Studijski program: Master studije za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa svojstvima i područjima primene inženjerskih proizvoda: na bazi masivnog drveta i furnira, LVLa, PSLa, Glulam-a, kao i ostalih lepljenih proizvoda koji se koriste u izradi nameštaja i građevinarstvu.

Sticanje znanja o svojstvima slojevitih proizvoda od masivnog drveta i furnira (osim furnirskih i stolarskih ploča), koje se primenjuju u prozvodnji nameštaja i u građevinarstvu.

Teorijska nastava: 

Teorijska nastava: Inženjerski proizvodi od masivnog drveta, pojam, materijali za izradu, kratak opis tehnika izrade, test metode i klasifikacija. Svojstva i primena daščanih ploča, ploča od trapeznih lamela. Poprečno lamelirano drvo, za upotrebu u nameštaju i enterijeru i građevinarstvu, osnovna svojstva i zahtevi. Ostali lamelirani proizvodi za upotrebu u nameštaju i enterijeru. Svojstva i primena LVLa: LVL fiksnih dužina, prekidni proces proizvodnje, LVL varijabilnih dužina za konstruktivnu namenu. Svojstva i primenaPSLa. I-nosači, ostale vrste konstruktivnih lepljenih nosača.Prefabrikovani ’’Glulam’’, proces proizvodnje ravnih i zakrivljenih nosača. Uticaj klimatskih uslova na čvrstoću, uticaj trajanja opterećenja, mehanička svojstva lepljenog spoja.

Praktična nastava: 

Praktična nastava u kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom nekih od predmetnih proizvoda.