+

Tehnologije proizvodnje drvne galanterije

Šifra predmeta: TMPM2A1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa tehnološkim procesima mehaničke obrade i obrade plastičnim deformisanjem u proizvodnji elemenata drvne galanterije. Sticanje saznanja o tehnološkoj organizaciji pojednih faza procesa proizvodnje drvne galanterije.

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese u proizvodnji drvne galanterije kako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja  donose odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za proizvodnju ddrvne galanterije. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

Teorijska nastava:  Proizvodi drvne galanterije. Podela proizvoda drvne galanterije. Osnovni pojmovi o tehnologiji. Tehnologija proizvodnje drvne galanterije. Materijali, elementi ugradnje i elementi za vezivanje u proizvodnji drvne galanterije. Krojenje materijala za proizvodnju galanterijskih proizvoda. Izrada drvne galanterije metodama prosecanja. Priprema površina za dalju obradu detalja od masiva. Profilisanje.Formatna obrada delova. Obrada piljenjem; oblikovanje kopiranjem struganjem.Osnovi teorije deformisanja: savijanje masivnog drveta; savijanje slojevitog drveta. Obrada sastava. Površinska obrada galanterijskih proizvoda. Završna montaža.

Praktična nastava i vežbe: Tehnološki postupci proizvodnje drvne galanterije. Tehnologija proizvodnje prosecanjem, rezanjem i glodanjem. Izrada programa za pojedine faze obrade pri oblikovanju proizvoda i delova proizvoda drvne galanterije.