+

Исхрана биљака

Шифра предмета: ПА3524Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Екофизиологија биљака

Стицање теоријских и практичних знања о улози и значају појединих минералних елемената за животне процесе, физиолошку виталност, отпорност, квалитет, декоративна својства и здравствено стање украсних биљака

Способност за самостално одређивање оптималног начина, дозе, врсте и времена прихрањивања у производњи украсних дрвенастих садница и цвећа као и коришћење хранива при неговању биљка.

Теоријска настава : Класификација, количина и улога хемијских елемената у животним процесима биљака. Усвајање јона и органских молекула. Транспорт кроз мембрану. Кретање кроз биљку. Антагонизам јона. Основни елементи. Азот. Фосфор. Калијум. Сумпор. Калцијум. Магнезијум. Гвожђе. Микроелементи. Бор. Манган. Бакар. Цинк. Молибден. Кобалт. Стимулативни елементи. Натријум. Хлор. Силицијум. Остали елементи. Снабдевање биљака  појединим минералним елементима и њихова улога у животним процесима. Чиниоци који утичу на усвајање и садржај минералних елемената у биљци. Улога микроорганизама. Специфичност захтева појединих украсних врста биљака за хранљивим елементима. Својства и начин деловања хранива (ђубрива). Микориза. Начини отклањања недостатка и вишка основних, стимулативних и микроелемената у биљкама.Органска, минерална и микробиолошка хранива, врсте, формулације, начин примене, дозе, време прихрањивања и динамика. Утицај хранива на раст, квалитет виталност и отпорност украсних биљака,  пријем садница, и др.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Лабораторијске методе за утврђивање основних елемената у вегетативним органима, колориметрија, фотометрија, ААС. Азот, фосфор, калијум, калцијум, магнезијум, сумпор, микроелементи, гвожђе, бор, бакар, цинк, и др. Детерминација симптома недостатка и вишка појединих минералних елемената на вегетативним органима украсних биљака. Методе утврђивања потреба за прихрањивањем. Практичан рад  на гајењу украсних биљака у пешчаним и воденим културама са различитом комбинацијом макро и  микроелемената. Утицај реакције средине, ЕС и супстрата на исхрану и растење.