+

Штеточине украсних биљака

Шифра предмета: Ш2422Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Положени испити из Ботанике и Дендрологије

Циљ овог курса је да се студенти упознају са штеточинама дрвећа жбуња и цвећа у расадницима, парковима, дрворедима и градским баштама. Студенти се упознају са најважнијим штеточинама животињског порекла (нематоде, пужеви, гриње, инсекти, ситни глодари), које угрожавају здравље и функционалност зелених површина у градовима.

Оспособљеност студената да препознају симптоме штеточина и препоруче мере заштите украсних биљака од штеточина.

Теоријска настава: Увод: значај штеточина животињског порекла на урбаним зеленим површинама. Улога и значај штеточина украсних биљака у објектима за производњу (расадници, стакленици и пластеници). Дефинисање појма штеточина и њихова систематска класификација (нематоде, пужеви, гриње, инсекти, ситни глодари). Упознавање са биологијом и екологијом штеточина украсних култивара (Acer, Tilia, Fraxinus, Platanus, Quercus, Spiraea, Hibiscus, Abies, Chamaecyparis, Picaea, Pinus, Taxus, Thuja и одабраних култивара перена) и методама заштите.

Практична настава: Практична обука студената да препознају симптоме штеточина украсних биљака у расадницима и парковима. Упознавање студената са методама сакупљања, паковања и конзервирања штетних организама. Практично вежбање визуелне оцене здравственог стања дрвећа и жбуња.Упознавање са техникама примене и методаме контроле ефикасности зооцида.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: идентификација штетних организама.