+

Šuma i životna sredina

Šifra predmeta: Š2317
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: obavezan/ II godina - III semestar
Broj ESPB: 4
Uslov:

Da se studentima pruže potrebna znanja iz domena uzročno-posledičnih uticaja osnovnih elemenata životne sredine na šumu i šumskih ekosistema na elemente životne sredine.

Osposobljavanje studenata za savremeni ekološki koncept šumarstva u cilju očuvanja i zaštite životne sredine.

Teorijska nastava: Ekologija i životna sredina. Komponente i faktori životne sredine. Faktori i vidovi ugrožavanja životne sredine. Ugrožavanje osnovnih elemenata životne sredine. Šumski eksoitemi i životna sredina. Funkcije šuma. Uticaj šumskih ekosistema na osnovne elemente životne sredine. Odnos šumarstva i drugih privrednih grana sa aspekta zaštite i unapređenja životne sredine. Ugroženost šumskih ekositema. Šuma i zaštita prirode.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Praktično upoznavanje sa štetnim uticajem zagađenja elemenata životne sredine na šumske ekosisteme.