+

Енглески језик 2

Шифра предмета: TMP12/4G
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 4
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе

Циљ предмета је обнављање основних језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика струке уопште.

По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на енглеском језику.

Теоријска настава

У настави се недељно обрађује по једна тема из струке:

Decay and Sap-stain;
Worm in Timber;
Fungi that attack Wood in Service;
Types of Preservatives;
Application of Preservatives;
Planing and Sawing;
Quarter-sawn and Plain-sawn Timber;
Wood Grain and Texture;
Moisture in Wood;
Seasoning;
Veneered versus Solid Furniture;
Pulping…..

Практична настава:
увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке и развијање језичких вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, језичке игре, role-play, преводи, есеји, презентације….)