+

Francuski jezik 1

Šifra predmeta: TMP11/2A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne
Nastavnici:

Sandra A Ilić Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Osnovni ili srednji nivo učenja francuskog jezika

usvajanje gramatike i stručne terminologije

mogućnost korišćenja stručne literature na francuskom jeziku

  • Teorijska nastava Gramatika, stručni tekstovi
  • Praktična nastava:Konverzacija
  • Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe