+

Hidrotermička obrada drveta

Šifra predmeta: TMP2417
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje studenata sa svim metodama hidrotermičke obrade drveta i osposobljavanje da upravljaju kompletnim tehnološkim procesima sušenja i toplotne obrade.

Osposobljenost studenata da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da rešavaju tehnološke probleme u procesima hidrotermičke obrade drveta i donose odluke pri odlučivanju o investicionim ulaganjima u opremu.

Teorijska nastava Vlažan vazduh. Drvo i vlaga. Drvo i toplota. Naprezanja u drvetu pri sušenju. Prirodno sušenje rezane građe. Veštačko sušenje masivnog drveta (klasifikacija metoda). Oprema sušara. Konstrukcije konvencionalnih sušara.Tipovi konvencionalnih sušara (komorne i kanalne), tehnologija konvencionalnog veštačkog sušenja masivnog drveta (priprema građe, režimi sušenja za sve faze, kvalitet sušenja), greške sušenja, struktura troškova sušenja, potrošnja energije za konvencionalno sušenje. Nekonvencionalne metode veštačkog sušenja masivnog drveta (vakuumsko, pregrejanom parom, visokofrekventno, RF/V – oprema i tehnološki procesi). Toplotna obrada rezane građe. Toplotna obrada drveta za savijanje.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe Psihrometri i psihrometarske tablice (korišćenje). Utezanje i bubrenje drveta (zadaci). Praktično određivanje vlažnosti drveta gravimetrijski i vlagomerima. Drvo i toplota (zadaci). Režimi veštačkog sušenja. Izrada režima zagrevanja. Režimi aktivne faze sušenja (izrada nemačkih režima, indeks oštrine režima, medisonski režimi). Režimi završne obrade (izjednačavanje i kondicioniranje). Metode za određivanje trajanja veštačkog sušenja. Vremenski režimi. Izrada elaborata: “Idejni projekat konvencionalne sušare za rezanu građu komornog tipa”. Izrada i praćenje režima veštačkog sušenja kroz simulaciju i u stvarnoj sušari. Kvalitet sušenja – standardi, konačna vlažnost, skorelost, profili vlažnosti.