+

Познавање материјала

Шифра предмета: ТНПОД2312
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 9
Услов:

Упознавање студената са веома важном улогом помоћних материјала у преради дрвета као и оспособљавање студената да после завршеног курса и провере знања самостално користе ове материјале у циљу успешне производње у преради дрвета

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: 

Теоријска настава: Важност и улога помоћних материјала у преради дрвета, технологија воде, растварачи, масти и уља, мазива, каучук и гума, пластичне масе, метали, стакло, брусни материјал, текстил и кожа, адхезиви и адхезивне везе: историјат и значај адхезива, побољшано коришћење дрвета лепљењем, дефиниција и терминологија, класификација адхезива према пореклу, начину наношења и начину очвршћавања, адхезиви природног, полусинтетског и синтетског порекла:добијање, својства, предности и мане, својства дрвета важна за адхезију, квалитет адхезивне везе, преглед примене адхезива у примарној и полуфиналној преради, премази: технологија боја, сушива уља, фирнис и лакови.

Практична настава:

Практична настава: Технологија воде: утврђивање тврдоће воде упаравањем и раствором ЕДТА (комплексон 3), органских материја у води, утрошком калијумперманганата; Одређивање: влаге дрвета дестилацијом, вискозитета уља помоћу Енглеровог вискозиметра, тачке омекшавања помоћу прстена и кугле, тачке запаљивости по Пенски-Мартенсу, јодног и киселинског броја; Адхезиви: одређивање садржаја суве супстанце, вискозитета Фордовим левком, pH вредности куповног, припремљеног и очврслог лепка, толеранције воде-растворљивости везива у води, густине везива и слободног формалдехида у везиву, времена желирања, смицајне чврстоће у слоју везива; Боје и лакови: Добијање боје бета нафтол оранж; Премази: Добијање колофонијског лака. Посета „Топлани“ и снимање начина омекшавања воде, посета „Питури“ и упознавање са технологијом боја и лакова.