+

Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji

Šifra predmeta: STDIPOD045
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Da studentima pruži osnovna znanja za korišćenje poslovnog engleskog jezika u  komunikaciji sa poslovnim partnerima iz inostranstva.

Raspolaganje potrebnim znanjima za ostvarivanje poslovne komunikacije sa ino-partnerima.

Teorijska nastava:

Commercial Correspodence
Content and style of commercial letters
Contracts
Orders, Payment, Complaints and adjustments
Credit, banking
Agents and agencies
Transportation and shipping
Insurance
Electronic correspodence
Miscellaneous correspodence
Personal appointments
Vežbe: Izrada poslovnih pisama na engleskom jeziku. Tumačenje ugovora na engleskom jeziku.

Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.