+

Владимир Ћировић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 830
Е-маил: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 58
Консултације:

Маст. инж. Владимир Ћировић је рођен 9. августа 1993. године у Панчеву. Основну школу завршио је у Опову, а средњу школу у Београду. На Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду, дипломирао је 2016. године. Мастер студије на модулу Шумарство, подмодул Коришћење шумских и водних ресурса уписао је школске 2016/2017. године.

Маст. инж. Владимир Ћировић је запослен као асистент на Шумарском факултету Универзитета у Београду, катедра Коришћења шумских ресурса.

Пројекат за извођење радова на изградњи шумског пута „Фиштер – Тодорова кућа“, дужине 2,2 km. Наручилац радова Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад. Сарадник на пројекту.

Пројекат за извођење радова на изградњи шумског пута „Јеленске стене – Соколовица“, дужине 5,126 km. Наручилац радова ЈП ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац. Сарадник на пројекту.

Пројекат за извођење радова на реконструкцији шумског пута ,,Средњи пут“, дужине 7,016 km. Наручилац радова Универзитет у Београду, Шумарски факултет, наставна база ,,Мајданпечка домена“. Сарадник на пројекту.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021