+

Doctoral dissertations

  • Nevena Vasiljević (2013): Planiranje predela kao instrument prostornog razvoja Srbije
  • Nevenka Galečić (2016): Evaluacija upotrebnog potencijala parkova Beograda u funkciji operacionalizacije procesa pejzažnog projektovanja.