+

Publications

LIST OF PUBLICATION OF THE CHAIR OF SEED SCIENCE, NURSERZ PRACTICE AND AFFORESTATION

MONOGRAPHS

 1. Dr Milovan Gajić, dr Dragica Vilotić, dr Dragan Karadžić, dr Ljubodrag Mihailović, dr Vasilije Isajev (1994): OMORIKA – PICEA OMORIKA (PANČIĆ) PURKINE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA TARA, Nacionalni park TARA ‒ Bajina Bašta, Šumarski fakultet, Beograd.
 2. Dragica M. Vilotić (2004): GINKO ( Ginko biloba L.) – ŽIVI FOSIL, IZAZOV, UKRAS, LEK, Šumarski fakultet, Beograd.
 3. Mirjana Šijačić-Nikolić (2005): IN MEMORIAM PROF. DR ALEKSANDAR TUCOVIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 4. Momčilo Kojić, Dragica Vilotić (2006): EKSKURZIONA FLORA ŠUMA SRBIJE, Šumarski fakultet, Beograd.
 5. Momčilo Kojić, Dragica Vilotić, Vaskrsija Janić (2008): MEDONOSNE BILJKE, Herbološko društvo Srbije, Beograd.
 6. Dr Dragica Stanković (2008): BILJKE I SAOBRAĆAJ, Zadužbina Andrejević, Beograd.
 7. Dragica Vilotić, Nenad Stavretović, Mihailo Stanić (2011): POSEBNI PRIMERCI DRVENASTIH VRSTA NACIONALNOG PARKA TARA, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd.
 8. Dragica Vilotić, Srećko Šakić (2012): EVODIJA OKRUŽENA BILJNOM ZAJEDNICOM, Institut za šumarstvo u Beogradu, Beograd.

TEXTBOOKS AND ADDITIONAL TEXTBOOKS

 1. Dragica M. Vilotić (2000): UPOREDNA ANATOMIJA DRVETA, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
 2. Mirjana Šijačić-Nikolić, Jelena Milovanović (2010): KONZERVACIJA I USMERENO KORIŠĆENJE ŠUMSKIH GENETIČKIH RESURSA, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
 3. Borivoj Krstić, Radoljub Oljača, Dragica Stanković (2011): FIZIOLOGIJA DRVENASTIH BILJAKA, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno‑matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 4. Ljubodrag Mihajlović, Dragica Vilotić, Mirjana Šijačić-Nikolić (2013): PRIRUČNIK IZ BIOLOGIJE ZA POLAGANJE KVALIFIKACIONOG ISPITA, Šumarski fakultet u Beogradu, Beograd.

PRACTICUMS

 1. Vasilije V. Isajev, Mirjana T. Šijačić-Nikolić (2011): PRAKTIKUM IZ GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM BILJAKA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
 2. Vladan Ivetić (2013): PRAKTIKUM IZ SEMENARSTVA, RASADNIČARSTVA I POŠUMLJAVANJA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.

EXERCISE BOOKS

 1. Mirjana Šijačić-Nikolić (2011): ZBIRKA ZADATAKA ZA VEŽBE IZ ŠUMARSKE GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM BILJAKA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.