+

Публикације

ПОПИС ПУБЛИКАЦИЈА НА КАТЕДРИ СЕМЕНАРСТВА, РАСАДНИЧАРСТВА И ПОШУМЉАВАЊА

УЏБЕНИЦИ

 • Нонић Марина, Шијачић-Николић Мирјана (2021): Шумарска генетика. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 1-298 (електронско издање: ISBN 978-86-7299-326-4; штампано издање: ISBN 978-86-7299-328-8)
 • Јелена Миловановић, Мирјана Шијачић-Николић, Сузана Ђoрђeвић-Mилoшeвић (2021): Зaштитa угрoжeних врстa. Унивeрзитeт Сингидунум – Живoтнa срeдинa и oдрживи рaзвoj, ISBN: 978-86-7912-759-4
 • Владан Иветић (2020): Шумски репродуктивни материјал – биологија и технологија производње. Универзитет у Бео­граду – Шумарски факултет, 1-304. ISBN: 978-86-7299-307-3
 • Мирјана Шијачић-Николић, Јелена Миловановић (2010): КОНЗЕРВАЦИЈА И УСМЕРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд
 • Драгица М. Вилотић (2000): УПОРЕДНА АНАТОМИЈА ДРВЕТА, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд

МОНОГРАФИЈЕ

 • Драгица Вилотић (2021): Лековите биљке Националног парка Тара. Монографија. Јавно предузеће „Национални парк Тара“. Бајина Башта, стр. 1-203
 • Dragica Vilotić, Milorad Veselinović, Dušan Jokanović (2021): Vegetation and its endangerment in protected area „Obrenovački Zabran“ in vicinity of Belgrade, Serbia. Lambert Academic Publishing, 1-178, ISBN: 978-620-3-30862- 4.
 • Mirjana Šijačić-Nikolić, Jelena Milovanović, Marina Nonić (2019): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources. Springer Nature Switzerland AG, Cham: 1-486 (Hardcover ISBN 978-3-319-95266-6) https://www.springer.com/gp/book/9783319952666)
 • Драгица Вилотић (2018): Лековите биљке НП „Ђердап“. Монографија. Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“. Доњи Милановац, стр. 1-199
 • Бранко Стајић, Драгица Вилотић (2015): Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју националног парка „Ђердап“, Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац
 • Момчило Којић, Драгица Вилотић, Васкрсија Јанић (2008): МЕДОНОСНЕ БИЉКЕ, Херболошко друштво Србије, Београд
 • Момчило Којић, Драгица Вилотић (2006): ЕКСКУРЗИОНА ФЛОРА ШУМА СРБИЈЕ, Шумарки факултет, Београд
 • Мирјана Шијачић-Николић (2005): In memoriam Prof. dr Aleksandar Tucović, Шумарски факултет Универзитета у Београду
 • Драгица М. Вилотић (2004): ГИНКО (Ginko biloba L.) – живи фосил, изазов, украс, лек, Шумарски факултет, Београд
 • Милован Гајић, Драгица Вилотић, Драган Караџић, Љубодраг Михаиловић, Василије Исајев (1994): ОМОРИКА – PICEA OMORIKA (PANČIĆ) PURKINE НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА, Национални парк ТАРА-Бајина Башта, Шумарски факултет-Београд
 • Драгица Вилотић, Ненад Ставретовић, Михаило Станић (2011): ПОСЕБНИ ПРИМЕРЦИ ДРВЕНАСТИХ ВРСТА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА, Завод за заштиту природе Србије, Београд
 • Драгица Вилотић, Срећко Шакић (2012): ЕВОДИЈА ОКРУЖЕНА БИЉНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, Институт за шумарство у Београду, Београд

ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ ПРАКТИКУМИ, ПРОРУЧНИЦИ И ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА

 • Душан Јокановић (2021): Практикум из Лековитог биља. Шумарски факултет – Универзитет у Београду. ИСБН 978-86-7299-327-1.
 • Владан Иветић (2013): ПРАКТИКУМ ИЗ СЕМЕНАРСТВА, РАСАДНИЧАРСТВА И ПОШУМЉАВАЊА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Љубодраг Михајловић, Драгица Вилотић, Мирјана Шијачић-Николић (2013): ПРИРУЧНИК ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА, Шумарски факултет у Београду, Београд
 • Василије В. Исајев, Мирјана Т. Шијачић-Николић (2011): ПРАКТИКУМ ИЗ ГЕНЕТИКЕ СА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕМ БИЉАКА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
 • Мирјана Шијачић-Николић (2011): ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ШУМАРСКЕ ГЕНЕТИКЕ СА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕМ БИЉАКА, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд

УЏБЕНИЦИ


МОНОГРАФИЈЕ


ПРАКТИКУМИ


 

ЗБИРКЕ