+

Master of Science theses

  1. Neđo Milošević: „Geosredina i erozioni procesi kao faktori morfoloških promena korita malih vodotokova na eksperimentalnim deonicama sliva Kolubare”.
  2. Mirjana Stanišić: „Geotehnička istraživanja u okviru ušravljanja projektima za uređenje bujičnih tokova”.
  3. Maja Todorović: „Protiveroziona geotehnika u zaštiti i očuvanju životne sredine urbanih prostora”.
  4. Aleksandar Seizović: „Primena metoda protiverozione geotehnike u izgradnji urbanih objekata na erodibilnom i kolapsibilnom lesnom tlu”.