+

Graduation and final papers

From the establishment of the Chair to 1th December 2021, more than 300 graduate theses were defended at the Chair. The following list contains 40 selected titles of the graduate theses.  

 • 2021. Emilija Džamić: ” Elektronska trgovina nameštajem u Srbiji na primeru kompanije IKEA”
 • 2021. Ivana Bogdanović: ” Istraživanje tržišta troslojnog parketa Ruske Federacije”
 • 2021. Anka Šiljak: ” Istraživanje potrošnje drvnih goriva u opštini Priboj”
 • 2020. Ljubica Vučićević: ” Istraživanje tržišta nameštaja za sedenje u Srbiji i izabranim zemljama Evropske unije”
 • 2020. Anđela Radević: ” Tržište drvenih tapaciranih stolica u Srbiji: aktuelno stanje i problemi”
 • 2020. Anđela Petaković: ”Potrošnja goriva za grejanje objekata od javnog značaja na teritoriji grada Kragujevca”
 • 2019. Ana Vuković: Stanje i karakteristike hotela u izabranim gradskim opštinama Grada Beograda sa aspekta potencijalnog plasmana nameštaja i proizvoda od drveta”
 • 2018. Marija Krsmanović:” Analiza troškova proizvodnje drvenih stolica u proizvodnom sistemu izabranog proizvođača u Srbiji”
 • 2017. Miljana Stevanović: ” Istraživanje tržišta i međunarodna trgovina daščanim pločama”
 • 2017. Tijana Đukić: ”Uloga i značaj Kine u svetskoj trgovini drvenim nameštajem za sedenje i spavaće sobe”
 • 2016. Rada Ranković: „Analiza zastupljenosti kadrova drvne i ostalih struka u preduzećima drvne industrije u Valjevu i Koceljevi”
 • 2014. Julija Nikolić: „Procedure za dobijanje SE oznake za nameštaj i proizvode od drveta”
 • 2014. Zoran Lazić: „Tržište nameštaja Indije”
 • 2013. Mihajlo Borovica: „Upravljanje otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom u preradi drveta”.
 • 2012. Branislav Vukelić: „Tržište brodskih podova od tvrdih lišćara u Srbiji”
 • 2012. Ivan Džarić: „Potrošnja i tržište drvnih goriva u opštini Aerodrom u Kragujevcu”
 • 2012. Gligor Živković: „Tržište nameštaja Evropske unije i mogućnosti povećanja njegovog izvoza iz Srbije”
 • 2012. Violeta Đurović: „Tržište drvne biomase UNECE regiona sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana”
 • 2011. Tatjana Gvozdenović: „Mesto i uloga Kine u svetskoj trgovini drvetom i proizvodima sa drveta”
 • 2011. Ivana Nikolić: „Osnivanje, registrovanje i poslovanje trgovačkog preduzeća”
 • 2010. Luka Todorović: „Aktuelno stanje i efekti promocije proizvoda od drveta u Srbiji”
 • 2009. Milica Živković: „Osnovne karakteristike pravne regulative Evropske unije za obnovljive izvore energije s posebnim osvrtom na mere podsticaja za drvnu biomasu u Italiji i Austriji”
 • 2009. Sanja Kekez: „Tržište energenata na bazi drvne biomase u Austriji”
 • 2008. Dušan Milošević: „Istraživanje tržišta rezane građe i furnira od tropskih vrsta drveta”
 • 2008. Lazar Lešnjak: „Pogodnosti i rizici za strane investitore u sektoru prerade drveta u zemljama Zapadnog Balkana”
 • 2006. Tamara Matijević: „Istraživanje tržišta prozora i vrata od drveta Francuske”
 • 2006. Bojan Matić: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘INB’ – Bajmok”
 • 2005. Jelena Mladenović: „Tržište rezane građe i podova od drveta Srbije i najznačajnijih zemalja sa stanovišta njihovog izvoza”
 • 2003. Slobodan Živković: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘EUROSALON’ – Beograd”
 • 2003. Pašalić Slaven: „Stanje i mogućnosti unapređenja programa proizvodnje u industriji nameštaja ‘ENTERIJER’ – Kotorsko”
 • 2002. Kovačević Đorđe: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘NAPREDAK’ – Požega”
 • 2002. Milica Neđić: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘GAJ’ – Zemun”
 • 2002. Gordana Milovanović: „Analiza pripreme proizvodnje u preduzeću ‘JELA’”
 • 2002. Ivan Radović: „Unapređenje proizvodnje i njenog planiranja smanjenjem međuoperacijskih zastoja u preduzeću ‘NAPREDAK’ – Požega”
 • 2002. Mladen Furtula: „Analiza programa proizvodnje u preduzeću ‘TRIFUNOVIĆ’ – Pranjani”
 • 2002. Nela Bulić: „Analiza programa proizvodnje sa stanovišta iskorišćenja rezane građe u preduzeću AD ‘TINA’ – Knjaževac”
 • 2001. Ramiz Ramadanović: „Stanje i mogućnosti unapređenja proizvodnje parketa u DIP ‘NOVO GUČEVO’”
 • 2000. Nenad Stefanović: „Priprema proizvodnje u DD ‘NAPREDAK’ – Požega”
 • 2000. Ivana Dimitrijević: „Mala preduzeća u preradi drveta Srbije”