+

Дипломски и завршни радови

На Катедри за организацију и економику дрвне индустрије од њеног оснивања до 1. децембра 2021. године одбрањено је преко 300 дипломских радова. У наставку је дат приказ за 40 дипломских радова.

 • 2021. Емилија Џамић: „Електронска трговина намештајем у Србији на примеру компаније ИКЕА”
 • 2021. Ивана Богдановић: „Истраживање тржишта трослојног паркета Руске Федерације”
 • 2021. Анка Шиљак: „Истраживање потрошње дрвних горива у општини Прибој”
 • 2020. Љубица Вучићевић: „Истраживање тржишта намештаја за седење у Србији и изабраним земљама Европске уније”
 • 2020. Анђела Радевић: „Тржиште дрвених тапацираних столица у Србији: актуелно стање и проблеми”
 • 2020. Анђела Петаковић: „Потрошња горива за грејање објеката од јавног значаја на територији града Крагујевца”
 • 2019. Ана Вуковић: „Стање и карактеристике хотела у изабраним градским општинама Града Београда са аспекта потенцијалног пласмана намештаја и производа од дрвета”
 • 2018. Марија Крсмановић: „Анализа трошкова производње дрвених столица у производном систему изабраног произвођача у Србији”
 • 2017. Миљана Стевановић: „Истраживање тржишта и међународна трговина дашчаним плочама”
 • 2017. Тијана Ђукић: „Улога и значај Кине у светској трговини дрвеним намештајем за седење и спаваће собе”
 • 2016. Рада Ранковић: „Анализа заступљености кадрова дрвне и осталих струка у предузећима дрвне индустрије у Ваљеву и Коцељеви”.
 • 2014. Јулија Николић: „Процедуре за добијање СЕ ознаке за намештај и производе од дрвета”.
 • 2014. Зоран Лазић: „Тржиште намештаја Индије”.
 • 2013. Стефан Вучићевић: „Нискоенергетска монтажна дрвена кућа – карактеристике и погодности за градњу”.
 • 2013. Михајло Боровица: „Управљање отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом у преради дрвета”.
 • 2012. Бранислав Вукелић: „Тржиште бродских подова од тврдих лишћара у Србији”.
 • 2012. Иван Џарић: „Потрошња и тржиште дрвних горива у општини Аеродром у Крагујевцу”.
 • 2012. Глигор Живковић: „Тржиште намештаја Европске уније и могућности повећања његовог извоза из Србије”.
 • 2012. Виолета Ђуровић: „Тржиште дрвне биомасе UNECE региона са посебним освртом на земље Западног Балкана”.
 • 2011. Татјана Гвозденовић: „Место и улога Кине у светској трговини дрветом и производима са дрвета”.
 • 2011. Ивана Николић: „Оснивање, регистровање и пословање трговачког предузећа”.
 • 2010. Лука Тодоровић: „Актуелно стање и ефекти промоције производа од дрвета у Србији”.
 • 2009. Милица Живковић: „Основне карактеристике правне регулативе Европске уније за обновљиве изворе енергије с посебним освртом на мере подстицаја за дрвну биомасу у Италији и Аустрији”.
 • 2009. Сања Кекез: „Тржиште енергената на бази дрвне биомасе у Аустрији”.
 • 2008. Душан Милођевић: „Истраживање тржишта резане грађе и фурнира од тропских врста дрвета”.
 • 2008. Лазар Лешњак: „Погодности и ризици за стране инвеститоре у сектору прераде дрвета у земљама Западног Балкана”.
 • 2006. Тамара Матијевић: „Истраживање тржишта прозора и врата од дрвета Француске”.
 • 2006. Бојан Матић: „Унапређење производње и њеног планирања смањењем међуоперацијских застоја у предузећу ‘ИНБ’ – Бајмок”.
 • 2005. Јелена Младеновић: „Тржиште резане грађе и подова од дрвета Србије и најзначајнијих земаља са становишта њиховог извоза”.
 • 2003. Слободан Живковић: „Унапређење производње и њеног планирања смањењем међуоперацијских застоја у предузећу ‘ЕУРОСАЛОН’ – Београд”.
 • 2003. Пашалић Славен: „Стање и могућности унапређења програма производње у индустрији намештаја ‘ЕНТЕРИЈЕР’ – Которско”.
 • 2002. Ковачевић Ђорђе: „Анализа програма производње у предузећу ‘НАПРЕДАК’ – Пожега”.
 • 2002. Милица Неђић: „Анализа програма производње у предузећу ‘ГАЈ’ – Земун”.
 • 2002. Гордана Миловановић: „Анализа припреме производње у предузећу ‘ЈЕЛА’”.
 • 2002. Иван Радовић: „Унапређење производње и њеног планирања смањењем међуоперацијских застоја у предузећу ‘НАПРЕДАК’ – Пожега”.
 • 2002. Младен Фуртула: „Анализа програма производње у предузећу ‘ТРИФУНОВИЋ’ – Прањани”.
 • 2002. Нела Булић: „Анализа програма производње са становишта искоришћења резане грађе у предузећу АД ‘ТИНА’ – Књажевац”.
 • 2001. Рамиз Рамадановић: „Стање и могућности унапређења производње паркета у ДИП ‘НОВО ГУЧЕВО’”.
 • 2000. Ненад Стефановић: „Припрема производње у ДД ‘НАПРЕДАК’ – Пожега”.
 • 2000. Ивана Димитријевић: „Мала предузећа у преради дрвета Србије”.