+

Specialist theses

  1. Bojana Laptošević: „Izvoz rezane građe bukve i hrasta iz zemalja Jugoistočne Evrope ‒ aktuelno stanje i tendencije razvoja”.
  1. Stana Radović: „Tržište drvne biomase u Bosni i Hercegovini”.
  1. Tihomir Murić: „Razvoj modela elektronske prodaje šumskih sortimenata u Srbiji”.
  1. Mićo Simikić: „Tržište elemenata za parket u Jugoistočnoj Evropi”.
  1. Vesna Nikčević: „Uticaj gradnje etno turističkih objekata na tržište drveta i proizvoda od drveta u Crnoj Gori”.
  1. Milan Malbašić: „Motivisanost i etičnost kao elementi strategije razvoja ljudskih resursa u preradi drveta”.
  1. Milorad Žarković: „Tržište podova od drveta u Srbiji-razvoj i problemi”.
  1. Boban Vuković: „Brendiranje proizvoda od drveta u Srbiji”.