+

Research / Projects

Scientific and research projects:

 1. Projekat: „Monitoring šumskih zemljišta za nivo I”, u okviru praćenja uticaja zagađenja vazduha kao faktora stresa i njegovih efekata u Šumskim ekosistemima Republike Srbije u 2003. i 2004. godini. Rukovodilac: dr Ratko Kadović, redovni profesor.
 2. Istraživanje klimatskih promena i njihov uticaj na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (ev. br. III43007) (2011‒2014), članovi Katedre učestvovali u potprojektu 9: „Učestalost bujičnih poplava, degradacija zemljišta i voda kao posledica globalnih promena”. Rukovodilac: dr Ratko Kadović.
 3. Projekat tehnološkog razvoja: BT 20118 – Unapređenje tehnologije podizanja zaštitnih šumskih pojaseva (2008‒2010). Rukovodilac projekta: dr Stevan Dožić.
 4. General Master Plan for Transport in Serbia – Final report (2009), Environmentalist – koordinator dela istraživačkog tima: dr Snežana Belanović Simić (Project Manager: Enrico Maglia).
 5. Istraživanje nivoa podzemnih voda na području Š.G. „Sremska Mitrovica” u periodu 2009‒2018. godine. Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.
 6. Program istraživanja abrazije na ribnjačkim površinama u Vršačkim Ritovima od 2009. godine, Šumarski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.
 7. „Intenzivni monitoring nivoa II na Kopaoniku”, 2010. godina. Rukovodilac istraživačkog zadatka Projekat organizacije oglednog polja nivoa II – N.P. „Kopaonik”: dr Snežana Belanović.
 8. Održivo gazdovanje ukupnim potencijalima šuma u Republici Srbiji, 2011‒2015. godina, Šumarski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.
 9. Ispitivanje uticaja podzemnih voda na pojavu sušenja šuma, 2012 godina, Šumarski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.
 10. Uticaj režima podzemnih voda na stanište hrasta lužnjaka u ravnom Sremu, 2013 godina, Šumarski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.
 11. Monitoring zemljišta ‒ recentno stanje kvaliteta zemljišta u plavnim zonama reke Kolubare’, 2013. godina. Rukovodilac: dr Snežana Belanović Simić.
 12. Rezerve ugljenika u zemljištima travnih ekosistema visokoplaninskih regiona Srbije, 2015. godina. Rukovodilac: dr Snežana Belanović Simić.
 13. Istraživanje nivoa podzemnih voda na podruju Š.G. „Sombor”, Naučno-razvojna istraživanja u šumarstvu (2015/16. godina). Rukovodilac: dr Ljubomir Letić.

Studies and projects in cooperation with economic subjects:

 1. Belanović, S. i sar. (2007): „Biološka rekultivacija i predlog mera održavanja zasada”, koji je deo glavnog projekta „Projekat rekultivacije površina zemljišta degradiranih rudarskim radovima otkrivanja, odlaganja kopovske raskrivke i odlaganjem flotacijske jalovine”, tehnička dokumentacija glavnog projekta.
 2. Dožić, S. i sar. (2008): Tehnička dokumentacija – Glavni projekat podizanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Pančevo, knjiga I‒XI, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
 3. Dožić, S. i sar. (2010): Tehnička dokumentacija – Projekat podizanja poljozaštitnih pojaseva u opštini Novi Kneževac, Knjiga I‒VI, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
 4. Dožić, S. i sar. (2010): Projekat podizanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji grada Subotice, Gradska uprava grada Subotice, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Beograd.
 5. Letić LJ. i sar. (2010): Podizanje zaštitnih zasada na području ribnjaka „Vršački Ritovi” (Plan pošumljavanja), Šumarski fakultet, Beograd.
 6. Letić LJ. i sar. (2012): Kaptiranje izvora i rekonstrukcija postojećih kaptaža u Nacionalnom parku „Fruška Gora” ŠU „Vrdnik” ‒ Česma Terazije, idejni projekat, Šumarski fakultet Beograd.
 7. Letić LJ. i sar. (2012): Osnivanje akvatorije „Lovačka priča”, idejni projekat, Šumarski fakultet, Beograd.