+

References

Undergraduate studies:

 • Kostadinov S. (2008): Bujični tokovi i erozija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (1‒505. str.).
 • Ristić, R.; Malošević, D. (2011): Hidrologija bujičnih tokova, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, (1‒221 str.).
 • Dragović, N. (2011): Mehanizacija u protiverozionim radovima, univerzitetski udžbenik, Izdavač: Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒215 (ISBN 978-86-7299-186-4).
 • Đukić, V. (2016): Praktikum iz hidraulike, praktikum. Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1 – 277 (ISBN: 978 – 86 – 7299 – 246 – 5) .
 • Đeković, V. (1997): Projektovanje u bujičarstvu, univerzitetski udžbenik, ISBN 86-7299-045-5, br.s. 263. Šumarski fakultet, Beograd.
 • Đeković, V. (2007): Zaštita voda, univerzitetski udžbenik, ISBN 978-86-7299-131-4, br.s. 205. Šumarski fakultet, Beograd.
 • Belanović, S. (2012): Melioracije zemljišta – praktikum, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 221str, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.
 • Đorović, M. (2001): Osnove fizike zemljišta, Unija bioloških naučnih društava, 254 str.
 • Đorović, M. (1995): Horizontalna cevna drenaža, Naučna knjiga, Beograd, ISBN 86-23-47055-9, str. 182.
 • Nikić Z., Pavlović R. 2012: Hidrogeologija sa geomorfologijom, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 407, ISBN 978-86-7299-201-4.
 • Nikić Z. (2014): Praktikum iz hidrogeologije sa geomorfologijom, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 132, ISBN 978-86-7299-219-9.
 • Nikić Z. 2003: Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda, monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, str. 155, ISBN 86-7244-341-1.
 • Todorović, T. (1991): Osnovi geotehnike u bujičarstvu, univerzitetski udžbenik za predmet Osnovi geotehnike u bujičarstvu, izdavač Šumarski fakultet u Beogradu.
 • Gajić, G. (2010): Laboratorijska geotehnička ispitivanja – Određivanje fizičkih i mehaničkih osobina zemljišta, pomoćni udžbenik za predmet Osnovi geotehnike u bujičarstvu, izdavač Šumarski fakultet u Beogradu, 256 str. + zapisnici, izveštaji, dijagrami, tabele i klasifikacije za praćenje toka ispitivanja i interpretaciju rezultata (31 nepovezani list), CIP – 624.131.37, ISBN 978-86-7299-175-8, COBISS.SR-ID 176142860.
 • Karl Teryaghi, Ralph B. Peck, Gholamreza Mesri (1995): Soil Mechanics in Engineering Practice, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York ISBN 0-47 1-08658-4.
 • Gajić, G. (2015): Materijali u protiveerozionim radovima, Šumarski fakultet u Beogradu, materijal za pripremu ispita.
 • Muravljov, M. (1989): Građevinski materijali, univerzitetski udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, str. 486, ISBN 86-23-41029-7.
 • Dožić S. Lujić R. (2005): Šumske melioracije, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. p. 339.
 • Đorović M., Isajev V., Kadović R. (2003): Sistemi antierozionog pošumljavanja i zatravljivanja, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, p. 402.
 • Velašević V., Đorović M. (1998): Uticaj šumskih ekosistema na životnu sredinu, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, p. 451.
 • Lješević, M., Aleksić, J. (2012): Primenjena ekologija, UNECO, Beograd.
 • Dragović, N. (2012): Organizacija protiverozionih radova, štampana predavanja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Zlatić, M., Todosijević, M. (2016): Praktikum: Ekonomika zaštite prirodnih resursa, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Todosijević, M., Zlatić, M.: „Ekonomika zaštite zemljišnih i vodnih resursa“, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.

Master’s degree studies

 • Kadović, R., Knežević, M.,(urednici) 2002: Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije, monografija, Šumarski fakultet, Beograd i Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Republike Srbije, Beograd, str. 278, ISBN 86-7299-079-X.
 • Belanović, S (urednik): Degradacija i zaštita zemljišta, tematski zbornik, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, ISBN 978-86-7299-242-7, https://www.sfb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id= 751&Itemid=66&lang=sr
 • Vujasinović S., Matić I. 2009: Osnovi hidrogeoekologije. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko‑geološki fakultet, Beograd, str. 292, ISBN 978-86-7352-196-1.
 • Stevanović Z. 2011: Menadžment podzemnih vodnih resursa, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko‑geološki fakultet, Beograd, str. 340: ISBN978-86-7352-259-3.
 • Gajić, G. (2014): Sanacija klizišta, Šumarski fakultet u Beogradu, materijal za pripremu ispita.
 • Mitrović, P. (2014): Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla, AGM knjiga Beograd, ISBN 978-86-86363-43-5.
 • Jovanović, P. (2008): Upravljanje projektima ‒ project management, osmo izdanje, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd.
 • Filipović, J. (2008): Osnove kvaliteta, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Čupić, M., Suknović, M. (2010): Odlučivanje, šesto prerađeno i dopunjeno izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Todić, D. (2008): Ekološki menadžment u uslovima globalizacije, Megatrend univerzitet, Beograd.
 • Borrini‒Feyerabend, G. (2000): Co-Management of Natural Resources, IUCN.
 • Breznik, D. (1977): Demografija, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd.
 • Pešić, R. (2012): Ekonomika životne sredine i prirodnih resursa, Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Students have access to the funds of Faculty of Forestry Library with over 60,000 library units, including more than 15,000 book titles and about 1,000 journal titles, and the the required textbooks bookshop can be bought from the faculty bookshop (link)