+

Литература

Основне академске студије:

 • Костадинов С. (2008): Бујични токови и ерозија, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд (1‒505. стр.).
 • Ристић, Р.; Малошевић, Д. (2011): Хидрологија бујичних токова, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, (1‒221 стр.).
 • Драговић, Н. (2011): Механизација у противерозионим радовима, универзитетски уџбеник, Издавач: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 1‒215 (ISBN 978-86-7299-186-4).
 • Ђукић, В. (2016): Практикум из хидраулике, практикум. Издавач: Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, стр. 1 – 277 (ISBN: 978 – 86 – 7299 – 246 – 5) .
 • Ђековић, В.  (1997): Пројектовање у бујичарству, универзитетски уџбеник, ИСБН 86-7299-045-5, бр.с. 263. Шумарски факултет, Београд.
 • Ђековић, В. (2007): Заштита вода, универзитетски уџбеник, ИСБН 978-86-7299-131-4, бр.с. 205. Шумарски факултет, Београд.
 • Белановић, С. (2012): Мелиорације земљишта – практикум, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, 221стр, ИСБН 978-86-7299-195-6, ЦОБИСС.СР-ИД 189986572.
 • Ђоровић, М. (2001): Основе физике земљишта, Унија биолошких научних друштава, 254 стр.
 • Ђоровић, М. (1995): Хоризонтална цевна дренажа, Научна књига, Београд, ИСБН 86-23-47055-9, стр. 182.
 • Никић З., Павловић Р. 2012: Хидрогеологија са геоморфологијом, уџбеник, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, стр. 407, ИСБН 978-86-7299-201-4.
 • Никић З. (2014): Практикум из хидрогеологије са геоморфологијом, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, стр. 132, ISBN 978-86-7299-219-9.
 • Никић З. 2003: Хидрогеолошка анализа формирања и регионализација малих вода, монографија, Задужбина Андрејевић, Београд, стр. 155, ISBN 86-7244-341-1.
 • Тодоровић, Т. (1991): Основи геотехнике у бујичарству, универзитетски уџбеник за предмет Основи геотехнике у бујичарству, издавач Шумарски факултет у Београду.
 • Гајић, Г. (2010): Лабораторијска геотехничка испитивања – Одређивање физичких и механичких особина земљишта, помоћни уџбеник за предмет Основи геотехнике у бујичарству, издавач Шумарски факултет у Београду, 256 стр. + записници, извештаји, дијаграми, табеле и класификације за праћење тока испитивања и интерпретацију резултата (31 неповезани лист), CIP – 624.131.37, ISBN 978-86-7299-175-8, COBISS.SR-ID 176142860.
 • Karl Teryaghi, Ralph B. Peck, Gholamreza Mesri (1995): Soil Mechanics in Engineering Practice, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York ISBN 0-47 1-08658-4.
 • Гајић, Г. (2015): Материјали у противеерозионим радовима, Шумарски факултет у Београду, материјал за припрему испита.
 • Мурављов, М. (1989): Грађевински материјали, универзитетски уџбеник, Научна књига, Београд, стр. 486, ISBN 86-23-41029-7.
 • Дожић С. Лујић Р. (2005): Шумске мелиорације, Универзитет у Београду, Шумарски факултет. п. 339.
 • Ђоровић М., Исајев В., Кадовић Р. (2003): Системи антиерозионог пошумљавања и затрављивања, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, п. 402.
 • Велашевић В., Ђоровић М. (1998): Утицај шумских екосистема на животну средину, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, п. 451.
 • Љешевић, М., Алексић, Ј. (2012): Примењена екологија, УНЕЦО, Београд.
 • Драговић, Н. (2012): Организација противерозионих радова, штампана предавања, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
 • Златић, М., Тодосијевић, М. (2016): Практикум: Економика заштите природних ресурса, Шумарски факултет, Београд.
 • Тодосијевић М., Златић М.: „Економика заштите земљишних и водних ресурса“, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд.

Мастер студије

 • Кадовић, Р., Кнежевић, М.,(уредници) 2002: Тешки метали у шумским екосистемима Србије, монографија, Шумарски факултет, Београд и Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије, Београд, стр. 278, ИСБН 86-7299-079-X.
 • Белановић, С (уредник): Деградација и заштита земљишта, тематски зборник, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, ИСБН 978-86-7299-242-7,  https://www.sfb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id= 751&Itemid=66&lang=sr
 • Вујасиновић С., Матић И. 2009: Основи хидрогеоекологије. Универзитет у Београду, Рударско‑геолошки факултет, Београд, стр. 292, ISBN 978-86-7352-196-1.
 • Стевановић З. 2011: Менаџмент подземних водних ресурса, Универзитет у Београду, Рударско‑геолошки факултет, Београд, стр. 340: ISBN978-86-7352-259-3.
 • Гајић, Г. (2014): Санација клизишта, Шумарски факултет у Београду, материјал за припрему испита.
 • Митровић, П. (2014): Санација клизишта и недовољно носивог тла, АГМ књига Београд, ISBN 978-86-86363-43-5.
 • Јовановић, П. (2008): Управљање пројектима ‒ пројецт манагемент, осмо издање, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд.
 • Филиповић, Ј. (2008): Основе квалитета, универзитетски уџбеник, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд.
 • Чупић, М., Сукновић, М. (2010): Одлучивање, шесто прерађено и допуњено издање, Факултет организационих наука, Београд.
 • Тодић, Д. (2008): Еколошки менаџмент у условима глобализације, Мегатренд универзитет, Београд.
  Боррини‒Феyерабенд, Г. (2000): Цо-Манагемент оф Натурал Ресоурцес, ИУЦН.
 • Брезник, Д. (1977): Демографија, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, Београд.
 • Пешић, Р. (2012): Економика животне средине и природних ресурса, Пољопривредни факултет, Београд.

Студенти имају приступ фонду Библиотеке Шумарског факултета од преко 60.000 библиотечких јединица, са више од 15.000 наслова књига и око 1.000 наслова часописа, а у Скриптарници факултета могу да купе потребну литературу (link).