+

Projects

  1. „Утицај бујичних поплава на физичку и хемијску деградацију земљишта на подручју источне Србије”, 2015. Руководилац др Милан Кнежевић.
  2. „Утврђивање стања и потенцијала земљишта необраслих шумских и напуштених пољопривредних површина планинског подручја западне Србије”, 2015. Руководилац др Милан Кнежевић.
  3. „Утврђивање стања, степена загађења и хемијске деградације земљишта индустријских зона Панчева и Шапца и пожаришта на планини Тари”, 2014. Руководилац др Милан Кнежевић.
  4. „Промовисање еколошког и едукативног значаја Арборетума Шумарског факултета у Београду”. Фонд за заштиту животне средине. Јун 2010‒децембар 2011. године. Руководилац др Раде Цвјетићанин.
  5. „Усклађивање номенклатуре Основне педолошке карте Републике Србије са WRB класификацијом”, 2011. Руководилац др Милан Кнежевић.
  6. „Реконструкција Арборетума Шумарског факултета у Београду”. Фонд за заштиту животне средине Београд. Јун‒децембар 2010. године. Руководилац др Раде Цвјетићанин.