+

Пројекти

  • „Утицај бујичних поплава на физичку и хемијску деградацију земљишта на подручју источне Србије”, 2015. Руководилац др Милан Кнежевић.
  • „Утврђивање стања и потенцијала земљишта необраслих шумских и напуштених пољопривредних површина планинског подручја западне Србије”, 2015. Руководилац др Милан Кнежевић.
  • „Утврђивање стања, степена загађења и хемијске деградације земљишта индустријских зона Панчева и Шапца и пожаришта на планини Тари”, 2014. Руководилац др Милан Кнежевић.
  • „Промовисање еколошког и едукативног значаја Арборетума Шумарског факултета у Београду”. Фонд за заштиту животне средине. Јун 2010‒децембар 2011. године. Руководилац др Раде Цвјетићанин.
  • „Усклађивање номенклатуре Основне педолошке карте Републике Србије са WRB класификацијом”, 2011. Руководилац др Милан Кнежевић.
  • „Реконструкција Арборетума Шумарског факултета у Београду”. Фонд за заштиту животне средине Београд. Јун‒децембар 2010. године. Руководилац др Раде Цвјетићанин.