+

Master papers

  • Uticaj zatupljenosti alata na snagu rezanja pri obradi drveta obimnim glodanjem”, Miloš Bižić (2016);
  • „Procena uticaja tehnoloških parametara na gubitak mase i širinu propiljka kod rezanja hrastovine vodenim mlazom sa abrazivom”, Velimir Đukuć-Lazović
  • (2015); „Merenje sile rezanja kod tehnološke operacije rendisanja”, Miloš Karavdija (2015);
  • „Gubitak mase materijala kod obrade vodenim mlazom”, Lazar Janković (2013);
  • „Uticaj nekih fizičkih i mehaničkih svojstava na specifični otpor rezanja hrastovine”, Bojan Crnogaća (2013);
  • „Specifični otpori rezanja pri obradi bukovine obimnim glodanjem”, Milkica Milutinović (2013);
  • „Istraživanje uticajnih faktora na specifični otpor rezanja nekih tipova ploča na bazi drveta”, Goran S. Milutinović (2012);
  • Specifičnosti CNC mašina za obradu drveta i njihovo programiranje”, Dragana Kolarević (2012).