+

Специјалистички радови

  • 2013. Бојана Лаптошевић: „Извоз резане грађе букве и храста из земаља Југоисточне Европе ‒ актуелно стање и тенденције развоја”.
  • 2011. Стана Радовић: „Тржиште дрвне биомасе у Босни и Херцеговини”.
  • 2011. Тихомир Мурић: „Развој модела електронске продаје шумских сортимената у Србији”.
  • 2010. Мићо Симикић: „Тржиште елемената за паркет у Југоисточној Европи”.
  • 2009. Весна Никчевић: „Утицај градње етно туристичких објеката на тржиште дрвета и производа од дрвета у Црној Гори”.
  • 2008. Милан Малбашић: „Мотивисаност и етичност као елементи стратегије развоја људских ресурса у преради дрвета”.
  • 2008. Милорад Жарковић: „Тржиште подова од дрвета у Србији-развој и проблеми”.
  • 2007. Бобан Вуковић: „Брендирање производа од дрвета у Србији”.