+

Doctoral dissertations

  • Vesna Nikolić: „Uticaj režima vlaženja na karakteristike staništa hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u ravnom Sremu” (2017)
  • Grozdana Gajić: „Uticaj otpornosti zemljišta na stepen aktivizacije dubinske erozije” (2000)