+

Докторске дисертације

  • 2017. Весна Николић: „Утицај режима влажења на карактеристике станишта храста лужњака (Quercus robur L.) у равном Срему”.
  • 2000. Гроздана Гајић: „Утицај отпорности земљишта на степен активизације дубинске ерозије”.