+

Selected student papers

Master theses:

 • Borić Milica (2016): „Izbor drvenastih biljaka za oblikovanje u plitkim posudama„ (mentor: M. Ocokoljić).
 • Pavlović Tijana (2016): „Syringa vulgaris L.u dolini Ibra od Raške do Kraljeva” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Dušmanić Vesna (2016): „Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. u uličnim prosotorima u Smederevu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Obradović Slađana (2016): „Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika dendroflore u parku Manjež” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Perić Milina (2016): „Drvenaste biljke dečijih vrtića u Lazarevcu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Vukomanović Katarina (2016): „Izbor biljnog materijala za krovne vrtove u Čačku” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Grujičić Milica (2015): „Dendroflora gradskog parka u Trebinju” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Gašević Mladenka (2014): „Funkcionalnost i zastupljenost planinskog javora u zaštićenim predelima Jahorine” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Zujić Marina (2014): „Uticaj primene kultivara tipa fastigiata na vizuelno-estetske karakteristike u centralnom delu Beograda” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Vorkapić Vedrana (2014): „Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika kultivara drvenastih biljaka na zelenim površinama u Zemunu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Šiljković Tamara (2014): „Autohtona dendroflora u parkovima Kraljeva” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Sofrenić Dragana (2014): „Izbor drvenastih biljaka za oblikovanje topijarnih formi” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Prokopović Maja (2013): „Izbor drvenastih biljaka za krovne vrtove na Novom Beogradu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Ivošević Marica (2013): „Uporedna analiza dendroflore živih ograda na Banovom brdu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Vlajnić Nevena (2013): „Stanje i mogućnosti ozelenjavanja balkona i lođa na Dorćolu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Lazarević Jelena (2013): „Inventarizacija i analiza stanja drvenastih biljaka na zelenim površinama ispred poslovnih objekata na Banovom brdu” (mentor: M. Ocokoljić).
 • Bradonjić Ljubina (2013): „Analiza stanja kultura vrste  Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco zasnovanih na deposolima Kolubarskog basena”  (mentori: M. Ocokoljić i M. Veselinović).
 • Nađija Samir Imamović, „Analiza stanja i predlog rekonstrukcije u odnosu na potrebe korisnika sportsko-rekreativnog centra u Novom Pazaru”, odbranila je 15. 1. 2016. Mentor: prof. dr Nenad Stavretović.
 • Milica Dragan Mihailović, „Analiza zelene površine sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju u Kraljevu”, odbranila je 30. 9. 2016. Mentor: prof. dr Nenad Stavretović.