+

Selected student papers

Master theses:

 • Mirjana Mešiček (2010):Upravlјanje rekonstruisanim drvoredima užeg centra Beograda, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Milјković Mihajlo (2010): Drvoredi grada Niša, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Radulović Tijana (2011): Uređivanje i održavanje zelenih površina komercijalno-poslovnih objekata bloka 20 u Novom Beogradu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Peteš Čila (2012): Elementi bioekološke revitalizacije središnjeg dela grada Temerina, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Kostantinović Aleksandra (2012): Investiciono održavanje javnih zelenih površina – na primeru parka na Belim Vodama, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Robert Sabo (2012): Pejzažni potencijal vidikovca “Kalvarija” Titel, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Gadža Vedrana (2013): Funkcionalnost Trga platana u Trebinju, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Perić Jasmina (2013): Funkcionalnost parka japansko-srpskog prijatelјstva, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Dimitrov Sofija (2013): Bioekološka analiza uslova sredine gradskog keja u Kralјevu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Lukač Ljubica (2013): Bioekološki elementi revitalizacije i rekonstrukcije gradskog parka u Doboju, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Tijana Mišić (2013): Ozelenjavanje okućnice JKP “Beogradske elektrane” kao element zaštite od aerozagađenja i buke, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Stojčevski Jovana (2013): Principi obnove zelenih površina dvoraca Vojvodine, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Ožegović Katarina (2013): Ozelenjavanje industrijskih kompleksa u cilјu oplemenjivanja gradske životne sredine, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Lahovski Davor (2013): Analiza stanja i predlog rekonstrukcije gradskog parka “Dr Mladena Stojanovića” u Banja Luci, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Rakić Lidija (2013): Specifičnost ozelenjavanja područja termoelektrane Kostolac, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Prokopović Maja (2013): Izbor drvenastih bilјaka za krovne vrtove na Novom Beogradu (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Ivošević Marica (2013): Uporedna analiza dendroflore živih ograda na Banovom brdu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Bradonjić Ljubina (2013): Analiza stanja kultura vrste Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco zasnovanih na deposolima Kolubarskog basena, (mentori: M. Ocokolјić i M. Veselinović).
 • Vlajnić Nevena (2013): Stanje i mogućnosti ozelenjavanja balkona i lođa na Dorćolu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Marić Milana (2014): Analiza razvoja Kalemegdanskog parka (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Nenadić Katarina (2014): Valorizacija pejzažnih vrednosti brda Hisar u Leskovcu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Milјković Sandra (2014): Elementi rekonstrukcije parka Milutina Milankovića u Beogradu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Đorđević Milica (2014): Karakteristike zaštićenih stabala na području Beograda, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Lazović Jelena (2014): Funkcionalna analiza rekonstrukcije Centralnog parka u Vrnjačkoj Banji, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Dedović Jelena (2014): Negativan uticaj antropogenog faktora na funkcionalnost groblјa u Azanji, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Šilјković Tamara (2014): Autohtona dendroflora u parkovima Kralјeva, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Sofrenić Dragana (2014): Izbor drvenastih bilјaka za oblikovanje topijarnih formi, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Zujić Marina (2014): Uticaj primene kultivara tipa fastigiata na vizuelno-estetske karakteristike u centralnom delu Beograda, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Vorkapić Vedrana (2014): Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika kultivara drvenastih bilјaka na zelenim površinama u Zemunu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Lazarević Jelena (2013): Inventarizacija i analiza stanja drvenastih bilјaka na zelenim površinama ispred poslovnih objekata na Banovom brdu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Gašević Mladenka (2014): Funkcionalnost i zastuplјenost planinskog javora u zaštićenim predelima Jahorine (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Grujičić Milica (2015): Dendroflora gradskog parka u Trebinju (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Nađija Imamović (2016): Analiza stanja i predlog rekonstrukcije u odnosu na potrebe korisnika sportsko-rekreativnog centra u Novom Pazaru (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Milica Mihailović (2016): Analiza zelene površine sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju u Kralјevu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Broćović Stana (2016): Bioekološka analiza vidikovca na Bežanijskoj kosi, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Obradović Slađana (2016): Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika dendroflore u parku Manjež (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Borić Milica (2016): Izbor drvenastih bilјaka za oblikovanje u plitkim posudama (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić)
 • Pavlović Tijana (2016): Syringa vulgaris L.u dolini Ibra od Raške do Kralјeva (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić)
 • Borić Milica (2016): Izbor drvenastih bilјaka za oblikovanje u plitkim posudama, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Dušmanić Vesna (2016): „Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. u uličnim prosotorima u Smederevu” (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Perić Milina (2016): Drvenaste bilјke dečijih vrtića u Lazarevcu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Vukomanović Katarina (2016): Izbor bilјnog materijala za krovne vrtove u Čačku (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Ristić Dragana (2017): Upravlјanje zelenim površinama duž prilaznih saobraćajnica
 • Pupinovom mostu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Stanić Nemanja (2017): Osvetlјenje zelenih površina, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Aleksandar Lisica (2017): Dendroflora gradskog parka u Šidu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Maričić Ana (2017): Estetske i funkcionalne karakteristike drvenastih bilјaka ispred poslovnih objekata u Bulevaru dr Zorana Đinđića na Novom Beogradu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Vasilјević Angelina (2018): Alohtona dendroflora u parkovima Kralјeva, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Paći Eleonora (2018): Vegetacija Subotice kao konstruktivni element slike grada, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Kristina Mirjačić (2018): Model ekološkog uređenja naselјa Belville u Beogradu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Turković Tamara (2018): Analiza stanja zelenih površina školskih ustanova na području naselјa Zemun polјe i Surčin, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Natalija Pandoski (2018): Revitalizacija fabričkog kompleksa IMRRakovica u Beogradu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Nevena Grbić (2018): Pejzažno uređenje Zemunskog keja, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Ristić Čekvatinska Mina (2019): Autohtona dendroflora u vizuelnoj percepciji Ade Ciganlije, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokolјić).
 • Ivanović Aleksandra (2019): Uticaj čoveka na prostor i vegetaciju marine Makiš u Beogradu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Milić Ana (2019): Bezbednost dečijih igrališta, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Aleksandra Stanković (2018): Bioekološka osnova sa predlogom rekonstrukcije Goranskog parka u Pančevu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Sara Tilinger (2019): Zelene površine stambenih blokova opštine Vračar, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Ivana Stanković (2020): Analiza stanja i održavanja zelenih površina ambasadorskih rezidencija u Beogradu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).