+

Final papers ‒ undergraduate studies:

  • „Analiza i predlog transportnog sistema u odeljenju za mašinsku obradu masiva ‘TINA’ A.D. Knjaževac”, Milanović Milan (2016);
  • Upotreba ultra-zvuka kao pokazatelja stanja drveta”, Duško Nunić (2016);
  • „Gubitak mase materijala kod obrade vodenim mlazom”, Ivana Lazić (2016);
  • „Analiza i predlog transportnog sistema u odeljenju za mašinsku obradu masiva TINA A.D. Knjaževac”, Milan Milanović (2016);
  • „Unutrašnji transport u fleksibilnim proizvodnim sistemima”, Tamara Janićijević (2016);
  • „Skladišta i transportni uređaji u preradi drveta”, Jelena Mladenović (2016);
  • „Zaštita od požara u pneumatskim instalacijama u drvnoj industriji”, Čapaković Vladan, 2015;
  • „Energetski bilans pilanske prerade u preduzeću ‘Maja’”, Pejović S. Maja (2015);
  • „Postojeće stanje unutrašnjeg transporta u firmi ‘Drvoteks’”, Planojević Darko (2015);
  • „Kogeneracija i mogućnost njene primene u pilanskoj preradi drveta”, Ziriković M. Milomir (2015).