+

Завршни радови ‒ академске студије

  • „Анализа и предлог транспортног система у одељењу за машинску обраду масива ‘ТИНА’ А.Д. Књажевац”, Милановић Милан (2016);
  • „Употреба ултра-звука као показатеља стања дрвета”, Душко Нунић (2016);
  • „Губитак масе материјала код обраде воденим млазом”, Ивана Лазић (2016);
  • „Анализа и предлог транспортног система у одељењу за машинску обраду масива ТИНА А.Д. Књажевац”, Милан Милановић (2016);
  • „Унутрашњи транспорт у флексибилним производним системима”, Тамара Јанићијевић (2016);
  • „Складишта и транспортни уређаји у преради дрвета”, Јелена Младеновић (2016);
  • „Заштита од пожара у пнеуматским инсталацијама у дрвној индустрији”, Чапаковић Владан, 2015;
  • „Енергетски биланс пиланске прераде у предузећу ‘Маја’”, Пејовић С. Мај (2015);
  • „Постојеће стање унутрашњег транспорта у фирми ‘Дрвотекс’”, Планојевић Даркo (2015);
  • „Когенерација и могућност њене примене у пиланској преради дрвета”, Зириковић М. Миломир (2015)