+

Master’s theses

2016 – Ines Bajić: „Tipologija kuhinja i njihova funkcionalna analiza u opremanju stambenih prostora”.

2015 – Predrag Rajković: „Uticaj tipa elementa veze na čvrstoću i krutost korpusnog nameštaja”.

2015 – Jelena Matić: „Savremeni mobilijar namenjen muzejskim postavkama, njegov razvoj i primena”.

2015 – Ema Stojković: „Drvo kao konstrukcijsko i kao izražajno sredstvo u scenografiji Darka Nedeljkovića”.

2015 – Aleksandra Burda: „Primena drveta u arhitektonskoj akustici”.

2014 – Jelena Radivojević: „Elementi oblikovanja kod dečjih krevetića koji utiču na bezbednost i obezbeđuju kvalitet proizvoda”.

2013 – Aleksandra Antonović: „Ulazna drvena vrata u savremenoj arhitekturi”.

2013– Aleksandra Šućur: „Analiza nekih faktora koji utiču na sjaj lakirane površine drveta”.

2013 – Jovana Jokić: „Ležaj u dečijim vrtićima ‒ razvoj i upotreba”.

2013 – Jelica Radenović: „Uticaj načina postavljanja poleđine na krutost i izdržljivost korpusnog nameštaja”.

2013 – Dejan Mitov: „Radionice sa upotrebom drveta i njihov uticaj na savremenu arhitektonsku praksu”.

2013 – Jelena Manojlović: „Značaj i primjena koncepta ‘familije’ u industriji namještaja”.

2013 – Jelena Vitas: „Drveni fasadni sistemi, njihova primena i zastupljenost u svetu i kod nas”.

2013 – Vanja Enbulajev: „Drvene stolice na rasklapanje ‒ upotreba i razvoj”.

2013 – Ivana Nikolić: „Primena drveta pri projektovanju energetski efikasnih objekata (gradnja u harmoniji sa prirodom)”.

2012 – Milica Dejanović: „Oblikovanje funkcionalnih elemenata krovnih drvenih struktura (lepljeno lamelirano drvo u arhitekturi)”.

2011 –.Luka Panić: „Projektovanje namještaja od masivnih ploča”.

2011 – Marija Resimić: „Primena i značaj ambalaže u industriji nameštaja”.

2010 – Marija Manojlović: „Klupe namenjene javnim prostorima u skladu sa principima održivog projektovanja”.

2010 – Nikola Petković: „Drvene zidne obloge, njihova primena i zastupljenost u svetu i kod nas”.