+

Master of Science theses

2012 – Anastasija Maneva: „Uticaj primenjenog sistema površinske obrade na kvalitet obrađene površine”.

2007 – Svetlana Janićijević: „Održavanje, zaštita i menjanje nameštaja i opreme u enterijerima hotela”.

2006 – Igor Džinčić: „Uticajni faktori na čvrstoću i trajnost stolica”.

2005 – Jevtić Petronije: „Površinska obrada masivnog drveta uljima i voskovima”.

2003 – Ružica Stojanović: „Uticaj vrste ispune od opružnog jezgra na elastičnost i trajnost sedišta fotelja i višeseda”.

2002 – Milan Đorđević: „Kvalitet površinske obrade drveta u zavisnosti od načina pripreme podloge i primenjenog sistema zaštite”.

1995 – Rajka Živanović „Istraživanje međusobnog odnosa poliuretanskih premaza i kvalitet obrađenih površina drveta”.

1988 – Biserka Nestorović: „Istraživanje naprezanja u konstrukciji stolica”.

1981 – Milan Jaić: „Određivanje maksimalno dopuštenih koncentracija para rastvarača u odeljenjima za površinsku obradu drveta”.

1978 – Dušan Skakić: „Optimalizacija programa proizvodnje stolova”.

1970 – Milan Potrebić: „Tolerancija spoja kao uticajni faktor na čvrstoću lepljene čepovne veze”.