+

Master of Science theses

  • (2008) Dipl. inž. Marija Marković: „Mogućnost razmnožavanja vrste Dianthus deltoides L. metodom mikropropagacije”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.
  • (2005) Dipl. inž. Danijela Đunisijević: “Efekat različitih regulatora rastenja i stratifikacije na klijanje semena javora (Acer peudoplatanus L.)”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
  • (2005) Dipl. biolog Ivana Popović: „Vaskularna flora Divčibara”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov Petković.
  • (2005) Dipl. inž. Dragana Skočajić: „Utvrđivanje stepena dormantnosti i optimalnih predsetvenih tretmana semena vrsta roda Sorbus”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.