+

Final papers – undergraduate studies:

2016: PETROVIĆ, Milan. Problem emisije formaldehida iz ploča na bazi drveta proizvedenih primenom urea-formaldehidnih adheziva ‒ trendovi u XXII veku.

2014: TODOROVIĆ, Tijana. Analiza sadržaja slobodnog formaldehida u pločama ivericama perforator metodom i metodom posude.

2014: DRPIĆ, Aleksandar. Analiza vatrootpornosti drvno-plastičnih kompozitnih materijala.

2012: BRKOVIĆ, Ivan. Istraživanje debljinskog profila zatezne čvrstoće komercijalne ploče iverice.

2010: STOKUĆA, Milan.Uticaj razmaka oslonaca na savojnu čvrstoću i modul elastičnosti QSB ploče iverice novijeg tipa i standardne OSB ploče.

2009: MITROVIĆ, Milica. Analiza tipova kompozitnih ploča i elemenata na bazi drveta, uvezenih u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore 2003‒2006. godine i Republiku Srbiju u 2007. godini.

2008: BAJIĆ, Darko. Uticaj dubine prdebušenje vijčanog otvora na jačinu držanja vijka u ploči iverici.

2008: MILJKOVIĆ,Aleksandar. Uporedna analiza strukture i površine oplemenjenih ploča iverice.

2008: SAVKOVIĆ, Marko. Neka svojstva laminatnih podova na tržištu Srbije.

2008: LUIĆ, Marija. Uporedna analiza metoda SRPS D.C8.104 i EN317 standarda za određivanje debljinskog bubrenja i upijanja vode ploča iverice.

2007: VUKOVIĆ, Zoran. Uporedno ispitivanje nekih svojstava i otpornosti na eksterijerne uslove OSB i furnirskih ploča.

2003: ŽIVKOVIĆ, Goran. Karakteristike nekih kompozitnih ploča i elemenata od drveta značajne za njihovu primenu.

2002: KULEZIĆ,Gordana. Neke mogućnosti u kreiranju svojstava polipropilenskog kompozita sa drvnim česticama.

2001: LEKIĆ, Aleksandar. Ispitivanje određenih svojstava oplemenjenih ploča iverica iz uvoza.

1998: CRNOKRAK, Jasminka. Stanje krajem milenijuma i perspektive razvoja industrije ploča iverica u Srbiji i Jugoslaviji.

  1. ANTONIJEVIĆ, Jovan. Određivanje koncentracije formadelhida u vodenom rastvoru kolorimetrijskom metodom.

1996: POPOVIĆ, Mlađan. Određivanje sadržaja suve supstance urea-formadelhidnog lepka metodom refraktometrije.

1996: STEFANOVIĆ, Branko. Analiza natresanja iverastog tepiha u proizvodnji ploče iverice.

1986: NEDIĆ, Tomislav. Uticaj drvne vrste i primenjenog mineralnog veziva na neka svojstva ploča tipa „DURISOL”‑a.

1985: MILIĆ, Slađana. Kvantitativna analiza monosaharida iz hidrolizata euroameričke plantažne topole Populus robusta metodom tečne hromatografije visokog učinka.

1985: KOSTIĆ, Vukić. Primena ploča iverica u zidnim elementima montažnih kuća.

1984: SIMIĆ, Zoran. Ispitivanje mogućnosti VF predgrevanja iverastog tepiha i njegov uticaj na vrelo presovanje.

1982: MIĆOVIĆ, Miroslav. Uporedna ispitivanja zapreminskih i površinskih masa standardnih ploča iverica i odgovarajućih MDF ploča.

1980: ILIĆ, Miro. Iskorišćavanje kore ‒ važan zadatak u okviru kompleksnog iskorišćavanja drvne sirovine.

1979: MARSENIĆ, Sava. Apsorpcija vode, bubrenje i savojna čvrstoća vlaknaste ploče u zavisnosti od dodatka fenolne smole pri određenim (pH=4,5) i različitim vrednostima pH.

1976: ČOVIĆ, Bono. Uticaj vlage drvne sirovine na vreme vezivanja cementa.

1976: PETROVIĆ, Zoran : Zavisnost između sadržaja vlage u sirovoj i polusirovoj ploči i fizičko-mehaničkih svojstava polutvrdih drvno-vlaknastih ploča dobijeih mokro-suvim postupkom.

1976: ŽIVKOVIĆ, Zoran. Promene svojstava bukove rezane građe pri hidrotermičkoj obradi u autoklavu.

1975: JOJIĆ, Miroslava: Zavisnost između sadržaja vlage u sirovoj i polusirovoj ploči i režima vrelog presovanja injihov uticaj na fizičko-mehanička svojstava polutvrdih drvno-vlaknastih ploča izradjenih mokro‑suvim postupkom.

1974: LUKIĆ, Tomislav. Dobijanje celuloze po sulfatnom postupku na bazi četinarskih vrsta drveća.

1974: VUKAŠINOVIĆ, Panta. Promene svojstva bukovog drveta pri hidrotermičkoj obradi.

1974: RABIČ, Slobodan. Uticaj temperature hidrotermičke obrade na svojstva tvrdih drvno-vlaknastih ploča.

1974: LUKOVIĆ, Slobodan. Uticaj vrste drveta na fizičko-mehanička svojstva tvrdih drvno-vlaknastih ploča.

1974: MARJANOVIĆ, Vera. Uticaj režima ceđenja i vrelog presovanja na fizičko-mehanička svojstava polutvrdog lesonita.

1962: ĐORĐEVIĆ, Novica. Fizičko-hemijske osobine terpentinskog ulja.