+

Завршни радови – академске студије

 • 2016: ПЕТРОВИЋ, Милан. Проблем емисије формалдехида из плоча на бази дрвета произведених применом уреа-формалдехидних адхезива ‒ трендови у XXII веку.
 • 2014: TODOROVIĆ, Tijana. Analiza sadržaja slobodnog formaldehida u pločama ivericama perforator metodom i metodom posude.
 • 2014: DRPIĆ, Aleksandar. Analiza vatrootpornosti drvno-plastičnih kompozitnih materijala.
 • 2012: BRKOVIĆ, Ivan. Istraživanje debljinskog profila zatezne čvrstoće komercijalne ploče iverice.
 • 2010: STOKUĆA, Milan.Uticaj razmaka oslonaca na savojnu čvrstoću i modul elastičnosti QSB ploče iverice novijeg tipa i standardne OSB ploče.
 • 2009: MITROVIĆ, Milica. Analiza tipova kompozitnih ploča i elemenata na bazi drveta, uvezenih u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore 2003‒2006. godine i Republiku Srbiju u 2007. godini.
 • 2008: BAJIĆ, Darko. Uticaj dubine prdebušenje vijčanog otvora na jačinu držanja vijka u ploči iverici.
 • 2008: MILJKOVIĆ,Aleksandar. Uporedna analiza strukture i površine oplemenjenih ploča iverice.
 • 2008: SAVKOVIĆ, Marko. Neka svojstva laminatnih podova na tržištu Srbije.
 • 2008: LUIĆ, Marija. Uporedna analiza metoda SRPS D.C8.104 i EN317 standarda za određivanje debljinskog bubrenja i upijanja vode ploča iverice.
 • 2007: VUKOVIĆ, Zoran. Uporedno ispitivanje nekih svojstava i otpornosti na eksterijerne uslove OSB i furnirskih ploča.
 • 2003: ŽIVKOVIĆ, Goran. Karakteristike nekih kompozitnih ploča i elemenata od drveta značajne za njihovu primenu.
 • 2002: KULEZIĆ,Gordana. Neke mogućnosti u kreiranju svojstava polipropilenskog kompozita sa drvnim česticama.
 • 2001: LEKIĆ, Aleksandar. Ispitivanje određenih svojstava oplemenjenih ploča iverica iz uvoza.
 • 1998: CRNOKRAK, Jasminka. Stanje krajem milenijuma i perspektive razvoja industrije ploča iverica u Srbiji i Jugoslaviji.
 • 1997. ANTONIJEVIĆ, Jovan. Određivanje koncentracije formadelhida u vodenom rastvoru kolorimetrijskom metodom.
 • 1996: POPOVIĆ, Mlađan. Određivanje sadržaja suve supstance urea-formadelhidnog lepka metodom refraktometrije.
 • 1996: STEFANOVIĆ, Branko. Analiza natresanja iverastog tepiha u proizvodnji ploče iverice.
 • 1986: NEDIĆ, Tomislav. Uticaj drvne vrste i primenjenog mineralnog veziva na neka svojstva ploča tipa „DURISOL”‑a.
 • 1985: MILIĆ, Slađana. Kvantitativna analiza monosaharida iz hidrolizata euroameričke plantažne topole Populus robusta metodom tečne hromatografije visokog učinka.
 • 1985: KOSTIĆ, Vukić. Primena ploča iverica u zidnim elementima montažnih kuća.
 • 1984: SIMIĆ, Zoran. Ispitivanje mogućnosti VF predgrevanja iverastog tepiha i njegov uticaj na vrelo presovanje.
 • 1982: MIĆOVIĆ, Miroslav. Uporedna ispitivanja zapreminskih i površinskih masa standardnih ploča iverica i odgovarajućih MDF ploča.
 • 1980: ILIĆ, Miro. Iskorišćavanje kore ‒ važan zadatak u okviru kompleksnog iskorišćavanja drvne sirovine.
 • 1979: MARSENIĆ, Sava. Apsorpcija vode, bubrenje i savojna čvrstoća vlaknaste ploče u zavisnosti od dodatka fenolne smole pri određenim (pH=4,5) i različitim vrednostima pH.
 • 1976: ČOVIĆ, Bono. Uticaj vlage drvne sirovine na vreme vezivanja cementa.
 • 1976: PETROVIĆ, Zoran : Zavisnost između sadržaja vlage u sirovoj i polusirovoj ploči i fizičko-mehaničkih svojstava polutvrdih drvno-vlaknastih ploča dobijeih mokro-suvim postupkom.
 • 1976: ŽIVKOVIĆ, Zoran. Promene svojstava bukove rezane građe pri hidrotermičkoj obradi u autoklavu.
 • 1975: JOJIĆ, Miroslava: Zavisnost između sadržaja vlage u sirovoj i polusirovoj ploči i režima vrelog presovanja injihov uticaj na fizičko-mehanička svojstava polutvrdih drvno-vlaknastih ploča izradjenih mokro‑suvim postupkom.
 • 1974: LUKIĆ, Tomislav. Dobijanje celuloze po sulfatnom postupku na bazi četinarskih vrsta drveća.
 • 1974: VUKAŠINOVIĆ, Panta. Promene svojstva bukovog drveta pri hidrotermičkoj obradi.
  1974: RABIČ, Slobodan. Uticaj temperature hidrotermičke obrade na svojstva tvrdih drvno-vlaknastih ploča.
 • 1974: LUKOVIĆ, Slobodan. Uticaj vrste drveta na fizičko-mehanička svojstva tvrdih drvno-vlaknastih ploča.
 • 1974: MARJANOVIĆ, Vera. Uticaj režima ceđenja i vrelog presovanja na fizičko-mehanička svojstava polutvrdog lesonita.
 • 1962: ĐORĐEVIĆ, Novica. Fizičko-hemijske osobine terpentinskog ulja.