+

Магистарске тезе

 • 2012 – Анастасија Манева: „Утицај примењеног система површинске обраде на квалитет обрађене површине”.
 • 2007 – Светлана Јанићијевић: „Одржавање, заштита и мењање намештаја и опреме у ентеријерима хотела”.
 • 2006 – Игор Џинчић: „Утицајни фактори на чврстоћу и трајност столица”.
 • 2005 – Јевтић Петроније: „Површинска обрада масивног дрвета уљима и восковима”.
 • 2003 – Ружица Стојановић: „Утицај врсте испуне од опружног језгра на еластичност и трајност седишта фотеља и вишеседа”.
 • 2002 – Милан Ђорђевић: „Квалитет површинске обраде дрвета у зависности од начина припреме подлоге и примењеног система заштите”.
 • 1995 – Рајка Живановић „Истраживање међусобног односа полиуретанских премаза и квалитет обрађених површина дрвета”.
 • 1988 – Бисерка Несторовић: „Истраживање напрезања у конструкцији столица”.
 • 1981 – Милан Јаић: „Одређивање максимално допуштених концентрација пара растварача у одељењима за површинску обраду дрвета”.
 • 1978 – Душан Скакић: „Оптимализација програма производње столова”.
 • 1970 – Милан Потребић: „Толеранција споја као утицајни фактор на чврстоћу лепљене чеповне везе”.