+

Master papers

  • PANTOVIĆ, Nemanja. Proizvodnja namenskog LVL-a za građevinsku stolariju. Beograd: 2016. 47 listova, prilozi, tabele.
  • GOLIĆ, Igor. Brzina i ravnomernost cirkulacije vazduha u konvencionalnim komornim sušarama za rezanu gradu : master rad. Beograd: 2011. 40 lista, ilustr.