+

Мастер радови

  • ПАНТОВИЋ, Немања. Производња наменског ЛВЛ-а за грађевинску столарију. Београд: 2016. 47 листова, прилози, табеле.
  • ГОЛИЋ, Игор. Брзина и равномерност циркулације ваздуха у конвенционалним коморним сушарама за резану граду : мастер рад. Београд: 2011. 40 листа, илустр.