+

AKCIJE POŠUMLJAVANJA

31/03/22

Povodom Svetskog dana šuma i 60 godina od osnivanja Pokreta gorana Srbije, studenti treće godine studijskog programa Pejzažne arhitekture i Studentskog parlamenta Šumarskog fakulteta sa profesorima i članovima i prijateljima Pokreta gorana posadili su 60 sadnica najlepšeg četinara Evrope – Pančićeve omorike, u arboretumu Šumarskog fakulteta.


Ovom prilikom Univerzitetu u Beogradu Šumarskom fakultetu uručena je nagrada Pokreta gorana Srbije.


Akcija obeležavanja Svetskog dana šuma nastavljena je  pošumljavanjem na području Košutnjaka. Akcija je sprovedena u organizaciji Studentskog parlamenta Šumarskog fakulteta u saradnji sa kolegama iz Javnog preduzeća „Srbijašume“.


Studenti Univerziteta u Beogradu Šumarskog fakulteta u saradnji sa JP „Srbijašume“ – predstavnicima generalne direkcije i ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo  imali su još jednu uspešnu sadnju u okolini Kostolca, lokalitet Ostrvo.

Izvršena je sadnja 500 sadnica topole i održano predavanje uz praktičnu edukaciju na temu rasadničke proizvodnje i pošumljavanja.