+

Издавачка делатност

Први уџбеници су одштампани 1927. године. До сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, скрипти, практикума, приручника и монографија. Од 1950. године Факултет издаје Гласник Шумарског факултета, који излази два пута годишње. Часопис објављује научне радове из области шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у зaштити земљишних и водних ресурса. Факултет издаје и часопис Прерада дрвета од 2003. године који објављује научне и стручне радове из области шумарства и прераде дрвета.
Потребна литературa за студије може се купити у Скриптарници факултета.

Серијске публикације:

Часопис Гласник Шумарског факултета

– Часопис Прерада дрвета

Часопис СЕФОР (SEFOR)

– Часопис Ерозија

Бројеви часописа Ерозија:

број 38
број 39
број 40
број 41
број 42
број 43
број 44

Тематски зборници:

Тематски зборник са научно стручног скупа „Деградација и заштита земљишта“

Монографке публикације:

– Уџбеничка литература

Списак Уџбеника и формулара са ценама