+

Издавачка делатност

Први уџбеници су одштампани 1927. године. До сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, скрипти, практикума, приручника и монографија. Од 1950. године Факултет издаје Гласник Шумарског факултета, који излази два пута годишње. Часопис објављује научне радове из области шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у зaштити земљишних и водних ресурса. Факултет издаје и часопис Прерада дрвета од 2003. године који објављује научне и стручне радове из области шумарства и прераде дрвета.
Потребна литературa за студије може се купити у Скриптарници факултета.

Oнлajн продаји уџбеника

Почела је са радом онлajн продаја уџбеника на адреси: skriptarnica.sfb.bg.ac.rs. У wеб продавници, нажалост, нису доступни сви уџбеници који се продају у скриптарници. Ако сте заинтересовани за куповину уџбеника који није наведен у каталогу wеб продавнице, а нисте на факултету, можете телефоном контактирати скриптарницу на број 0113053809,  понедељак – петак од 8-13 часова, и проверити расположивост уџбеника и поручити тражену књигу.

МОНОГРАФИЈЕ:

Монографија 100 година Шумарског факултета на српском и енглеском језику:

Монографија 100 година Шумарског факултета на српском језику    Монографија 100 година Шумарског факултета на енглеском језику  

Монографије Одсека:

          

Монографије:

Серијске публикације:

Часопис Гласник Шумарског факултета

– Часопис Прерада дрвета

Часопис СЕФОР (SEFOR)

– Часопис Ерозија

Бројеви часописа Ерозија:

број 38
број 39
број 40
број 41
број 42
број 43
број 44
број 45
број 46
број 47
број 48
број 49

Тематски зборници:

„Процена деградације земљишта – методе и моделидација и заштита земљишта“

Тематски зборник са научно стручног скупа „Деградација и заштита земљишта“

Монографске публикације:

– Уџбеничка литература

Списак Уџбеника и формулара са ценама