+

Наставна база Мајданпечка домена


Газдинска  јединица „Црна река” лежи у североисточном делу Србије,  на  огранцима Хомољских планина и чини јединствен део бивше „Универзитетске Домене“.  Заузима простор између 44°  18’  и 44° 22’ северне географске ширине и 19°  31’ и  19°  36’ географске дужине.  Ова  шума  се налази на територији СО Мајданпек и у целини  припада  катастарској општини Дебели Луг. Као шума посебне намене не улази у састав Севернокучајског шумског подручја.

Границе

Ова  газдинска јединица граничи се на северозападу газдинском јединицом „Тодорова река“.  Ова граница иде од села Дебели луг па до близу највишег врха шуме (Бреза) и то сеоским гребеном, који чини развође сливова Црне и Тодорове реке.  Са  југозападне стране – од врха Брезе – граница иде поред приватних имања  села Лазнице  и  поклапа се са границом катастарских општина Лазница  и  Дебели  Луг.  Тако граница иде све до тромеђе катастарских  општина: Лазница, Јасиково и Дебели Луг. Са  источне  стране граница шуме иде до поменуте тромеђе поред  приватних имања села  Јасиково  и  Лесково.  Та граница се такође поклапа  са  границама  катастарскихопштина  Јасиково,  Лесково  и Дебели Луг и спушта се преко Јеленове Чуке  гребеном  у Велики Пек.  На  северу граница иде Великим Пеком,  затим поред села Дебели Луг све до почетка Сеоског гребена.

Спољна  граница  је  стабилизована  тако што је  на  преломним  тачкама  укопано прописано  гранично камење димензије 15 × 15 ×  60 cm са уклесаним крстом  на  средини камена.  Граница према приватним имањима такође је стаблизована прописаним  камењем. За све ове тачке срачунате су координате.

Поред  граничног камења, спољна граница обележена је  видљиво  на стаблима црвеном масном бојом са три паралелне хоризонталне црте на висини око  1,50 m од земље. Укупна дужина спољне границе износи 27 800 m.

Укупна  површина ове газдинске јединице износи 2.073,41 ha.

Приватни посед енклавиран у овој газдинској јединици,  обухвата 86,28 hа, а највећим делом га чине њиве (58,81 ha), дрвореди (7,61 ha), спортско игралишта (6,67 ha), далеководи (3,65 ha), потоци (4,24 ha),  путеви (2,45 hа), гробље (0,35 hа), ливаде (0,29 hа), одељак за крупну дивљач (1,36 hа),  пашњак   (0,18 hа), виногради (0,37 hа), зграде и др.обј. са окућ. ( 0,30 hа).